Cassowary – nytt open source projekt för HTTP prestandamätning

Cassowary – nytt open source-projekt för HTTP prestandamätning av Roger Welin på Conoa


Cassowary är ett spännande open source-projekt startat av Roger Welin, Senior DevOps Engineer/Solutions Architect på Conoa. Verktyget byggdes från början för att lösa ett problem med att kunna lasttesta en sida spritt över många URL:er, vilket inte stöddes av de existerande verktygen. Sedan dess har många andra funktioner lagts till.


Vad är Cassowary?

Cassowary är ett modernt, intuitivt och multi-plattforms HTTP/S lasttest-verktyg byggt i Go för utvecklare, QA samt sysadmins. Verktyget hämtar inspiration från andra open source-projekt såsom k6, ab samt httpstat. Tanken med verktyget var att stödja funktionalitet som finns i existerande verktyg (såsom ab) men att lägga till funktionalitet som efterfrågas i en modern IT-miljö.


Cassowary erbjuder följande funktioner:

  • Två olika lägen för lasttester: ett standardläge där en URL bombarderas med HTTP förfrågningar och ett läge där man kan definiera flertalet URL paths som Cassowary ska slå mot
  • Kan exportera metrics till Prometheus samt exportera json metrics till fil
  • Konfigurerbar: möjligt att lägga till HTTP headers, samt konfigurera HTTP-klienten
  • Stödjer PUT och POSTS där POST/PUT data kan definieras i en fil
  • Multi-plattform: en statisk länkad binär erhålls för Windows, Mac och Linux
  • Cassowary kan importeras som ett bibliotek i din egen Go kod
/></figure><h3><br>Licens och bidag till projektet</h3><p>Verktyget är licensierat under The MIT License (MIT) vilket i korthet innebär att du som användare kan använda koden fritt till både privat och professionellt bruk. Enda begränsningen är att licensen inte tar ansvar för bruk eller ger garanti för funktionalitet.</p><p>Alla bidrag till projektet är välkomna, enklaste sättet att göra en Pull Request på projektets Github-sida, eller rapportera eventuella buggar och feature requests.<br></p><p></p><div class=Läs mer om Cassowary-projektet här


Projektets initiativtagare Roger Welin är konsult på Conoa där han arbetar i roller som Senior DevOps Engineer och Solutions Architect. På conoa.se/karriär kan du läsa mer om livet som konsult på Conoa.


Dela inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Håll kontakt med Conoa