Lärdomar från 2020 och spaningar för 2021

Conoa spaning för 2021

2020 har varit ett år med nya utmaningar för oss alla. Under denna pandemi har vi alla sett hur vårt arbetsliv och fritid förändrats helt.

Det har varit upplyftande att se hur våra kunder, trots nya utmaningar, fortsätter att satsa på innovation, modernisering och inte minst kompetensutveckling. Cloud Native, Kubernetes och container-teknologi är centrala delar i vår leverans, och användandet av den här typen av teknologier har nu verkligen gått från hype till faktiskt användande i produktion.

CONTAINER OCH KUBERNETES 2020

The Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Cloud Native Survey visar en 92 procentig ökning av containrar i produktion och 82 procentig ökning av Kubernetes i produktion. Rapporten visar även att publika moln är det vanligaste valet av underliggande infrastruktur. Det finns mycket intressant att ta del av i rapporten som du kan läsa här [extern länk] .

Conoas kunder, som typiskt tillhör Sveriges största bolag, berättar att de nu kör tusentals containrar i produktion, har hundratals utvecklare som arbetar med containeriserade applikationer, och att de som ansvarar för container-plattformarna inte hinner med att on-boarda alla applikationer som vill in i plattformen. De berättar om väl fungerade CI/CD-pipelines och att framförallt Linux-sidan växer så det knakar.

Något som är intressant att notera är att våra kunders utvecklare fortfarande tycker väldigt bra om Swarm, även om alla trender visar att de allra flesta bolagen rör sig mot Kubernetes för sin orkestrering av containrar. En annan spaning är att merparten av våra kunder fortsätter att stanna on-prem eller i privata moln, och att publika moln fortfarande är i en utvärderingsfas.

SPANINGAR FÖR 2021 – SÄKERHET, STORAGE OCH KOMPETENSBRIST

Säkerhet är något som alla bolag brottas med när allt fler containrar körs i produktion. Området är komplext och omfattar allt från setup och härdning av kluster och system, att minska sårbarheter i micro services till övervakning, loggning och Runtime-säkerhet. Många bolag väljer en Shift Left-strategi för att minimera säkerhetsbrister redan tidigt i utvecklingscykeln, men det är såklart en utmaning. Personal med kompetens att hantera den utmanande DevSecOps-rollen är en stor bristvara och därför känns CNCF:s nya certifieringsprogram inom Kubernetes-säkerhet hyper-aktuellt. Rapporten State of Cloud Native Security kan vara intressant läsning för den som vill veta mer, ladda ner här

Storage är en annan utmaning som behöver lösas för att ta sig till nästa nivå. Utmaningen härstammar från att Kubernetes arkitektur är väldigt dynamisk. Containrar skapas och stängs ner utefter utvecklarnas specifikationer, poddar kan självläka och replikeras. Och de är av sin natur kortlivade.

En traditionell lösning för persistent lagring kan inte hantera den typen av dynamiska beteende. Lyckligtvis finns det många bra lösningar på marknaden, utmaningen framöver blir att övertyga storage-avdelningar att container-plattformar (oftast) kräver nya sätt att hantera storage. Tips! Leta upp webbinarieserien Fredagsmys med NetApp på YouTube.

Kompetensbrist ser fortsatt ut att vara den största utmaningen för företag som vill modernisera sin plattform. Utbudet av DevOps Engineers och SRE:er med praktisk erfarenhet av container och Kubernetes i produktion är minst sagt litet. Vi på Conoa är övertygade om att satsningar på kompetensutveckling av befintlig personal är den absolut mest effektiva (och billigaste) vägen framåt. Intresserad av Kubernetes-utbildning med Conoa?

HETA TRENDER 2021?

Kubernetes at the Edge och minimala installationer av Kubernetes för annat bruk verkar vara en stort växande trend. Det kommer som en naturlig följd av utrullningen av 5G och att allt fler mindre kraftfulla enheter hanterar data som antingen ska användas direkt eller skickas vidare för analys. Om edge-enheterna ska bidra med fullt värde måste dess principer för arkitektur, DevOps-verktyg och dess teknik-stack likna andra moderna IT-system – det vill säga att man anammar ett cloud native-tänk för edge-enheter.

Container-plattformar såsom OpenShift, Mirantis och Rancher kommer fortsatt att dra till sig intresse i takt med att fler går till produktion. SLA:er, bästa praxis och inte minst teknisk support är ofta nyckelfaktorer när stora bolag går in i verkliga teknikskiften.

VAD HÄNDER PÅ CONOA 2021?

Trots pandemin har vi sett en fortsatt stark tillväxt under 2020. Under året ställde vi snabbt om våra utbildningar till att vara virtuella och största delen av vår konsultverksamhet sker nu på distans.

Under 2021 kommer vi att fortsätta stödja våra kunder med den kompetens som behövs för att genomföra nödvändiga IT-moderniseringar. För att lyckas med detta behöver bli fler medarbetare för att kunna möta trycket på förfrågningar. Vi letar kontinuerligt efter specialister inom bland annat Rancher, Mirantis och Red Hat OpenShift.

En rolig nyhet är att vi har startat Meetup-gruppen Snacka Kubernetes med Conoa (och gäster) där vi från januari 2021 kommer att dela med oss av våra kunskaper inom Kubernetes och ekosystemet runt omkring.

Nu lämnar vi 2020 bakom oss, och ser fram emot ett 2021 där vi kan träffa kollegor, partners och kunder i verkligheten!

Dela inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Håll kontakt med Conoa