HashiCorp Vault på Rancher

HashiCorp Vault SUSE Rancher blogg

Secrets Management at Scale med HashiCorp Vault på Rancher stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 25 november. Peter Lunderbye och Robert Gustafsson bjuder på presentation och demo. Anmäl dig här för att vara med live på nästa meetup.

Peter Lunderbye är Presale och Open Source Technologist på SUSE/Rancher och Robert Gustafsson är Senior Solutions Engineer på HashiCorp.

Secrets Management at Scale med HashiCorp Vault på Rancher

Varför Vault och Rancher?

Rancher och HashiCorp har en liknande inställning kring open source och öppenhet gentemot användare och kunder. Rancher kan köra vilka Kubernetes-kluster som helst. Med Vault ska man kunna hantera secrets i de flesta typer av miljöer och man ska kunna autentisera sig med nästan vilken metod som helst.

Allt görs via API:er, vilket gör att allt kan automatiseras.

Vad gäller Rancher kan allt man gör i GUI:t även göras via REST API och via command line. Det spelar ingen roll var du har dina Kubernetes-kluster, du kan till och med hantera en managed Kubernetes såsom GKE, AKS och så vidare.

Länkar från meetup:

Info om HashiCorp Cloud Platform: https://cloud.hashicorp.com/
Guide för att komma igång med Vault: https://learn.hashicorp.com/collections/vault/cloud
Github för dagens demo: https://github.com/cduch/hcpvault-rancher-demo
Github för att deploya Rancher-kluster med hjälp av Terraform för alla stora molnleverantörer, eller lokalt: https://github.com/rancher/quickstart

Dela inlägg

Senaste inläggen