Sysdig fokuserar på säkerhet för container, Kubernetes och cloud

Intervju Nils Folkesson Sysdig

I en serie intervjuer träffar vår Sales Manager Diego Villaman nyckelpersoner hos våra partners för att höra mer om deras syn på IT-trender, deras strategiska initiativ i Sverige och samarbetet med Conoa.

Idag träffar vi Nils Folkesson, Regional Sales Director Nordics på Sysdig. Vi hör oss för om Sysdigs planer för 2022 och deras syn på säkerhet i Kubernetes och cloud.

Vilka större IT-trender tror du att vi kommer prata mest om under året?
– Pandemin kommer att påverka vårt samhälle ett bra tag till, vilket kommer fortsätta att driva på digitaliseringstrenden. Tiden det tar att genomföra förändring har minskat radikalt under pandemin, och jag både tror och hoppas att det kommer att hålla i sig. Detta driver på de generella IT-trenderna Cloud Adoption och Cloud Migration samt, Cloud Native, DevOps och DevSecOps. Vilket i korthet betyder att modellen för utveckling och drift av applikationer förändras snabbt. Många har kommit en bra bit på denna resa, medans andra har precis börjat titta på det.

Vad kommer vara Sysdigs viktigaste satsning på den svenska marknaden 2022?
– Våra största satsningar blir att möta den ökade efterfrågan på den lokala Nordiska marknaden genom att anställa fler lokala kollegor, fortsätta investera i återförsäljare, engagera oss i lokala communities och evangelisera kring våra öppna källkodsprojekt såsom Falco. Falco är skapat av grundarna av Sysdig och är de-facto standard verktyget för runtime Threat Detection för containrar, Kubernetes och i molnet. Sysdig donerade Falco till CNCF 2018 och har idag över 40 miljoner nedladdningar. Det är riktigt många!

Vilka produkter eller lösningar kommer Sysdig att fokusera på tillsammans med Conoa under året?
– Sysdig Secure DevOps Platform, som består av Sysdig Secure och Sysdig Monitor.

Ge oss hisspitchen för hur Sysdig gör nytta i en enterprise-miljö.
– Sysdig hjälper organisationer i alla storlekar att säkra och övervaka applikationer och infrastruktur i en modern cloud native-miljö. Detta görs genom att på en granulär nivå granska och analysera systemanrop. Detta ger Sysdigs kunder information om hur applikationerna beter sig ur flera perspektiv såsom säkerhet, övervakning, prestanda, med mera. Kombinerar man denna information med Kubernetes API loggar och molnloggar får våra kunder unik djup säkerhetsinformation men även driftinformation och regulatorisk data.

Var hittar vi mer information om detta?
– Kolla in den här länken https://sysdig.com

Finns det något mer budskap som du vill föra ut till massorna, när vi ändå har dig på tråden?
– Om ni vill veta mer hur ni kan säkerställa och övervaka era containrar, Kubernetes-kluster samt molntjänster, kontakta Conoa som är vår nyckelpartner i Norden och träffa oss!

Stort tack till Nils för intervjun. Vi räknar med att Conoas partnerskap med Sysdig ska vara fortsatt framgångsrikt under 2022. Vill du veta mer? Hör av dig direkt till Nils på LinkedIn eller kontakta Diego. 

Dela inlägg

Senaste inläggen

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »