Argo CD

Argo CD – Snacka Kubernetes

Argo CD stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 8 december 2022. Anmäl dig här för att vara med live på nästa meetup.

Snacka Kubernetes gästas av Niklas Engvall som är Kubernetes-konsult på Conoa. Niklas visar installation samt hur man kan managera appar och deployments i Argo CD – både Helm-baserade och med Kustomize.

Se den inbäddade inspelningen nedan eller prenumerera på vår Youtube-kanal här.

Presentation och demo med Niklas Engvall

Varför Argo CD?

Applikationsdefinitioner, konfigurationer och miljöer bör vara deklarativa och versionskontrollerade. Applikationsdistribution och livscykelhantering bör vara automatiserad, granskningsbar och lätt att förstå.

Om Argo-projektet

Argo-projektet gör det möjligt för organisationer att deklarativt deploya och köra molnbaserade applikationer och workflows på Kubernetes med GitOps. Argo-projektet skapades med öppen källkod 2017 och togs in som CNCF Incubator i april 2020. 6 december 2022 meddelade Cloud Native Computing Foundation (CNCF) att Argo har röstats fram till Graduate-projekt. CNCF:s Graduated-projekt anses vara stabila, använda i större skala och redo för produktion.

Argo består av fyra Kubernetes-native delprojekt; Argo Workflows, Argo Events, Argo CD och Argo Rollouts.

  • Argo Workflows möjliggör skapandet av komplexa parallella arbetsflöden som Kubernetes-resurser och används i allt från från CI/CD-pipelines till workflows för maskininlärning.
  • Argo Events erbjuder deklarativ hantering av event-baserade beroenden och triggers för Kubernetes-resurser, inklusive Argo Workflows, baserat på olika event sources.
  • Argo CD och Argo Rollouts, hjälper engineers att förstå, införa och använda Kubernetes samt göra GitOps bästa praxis mer lättillgänglig för team som vill använda dem.

Dessa verktyg kan användas oberoende, men det finns stor fördel med att använda dem tillsammans för att skapa och driva komplexa applikationer i stor skala. Läs mer här.

Dela inlägg

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »