Cloud Native DevOps med Kubernetes

Bygga, deploya och skala moderna applikationer i molnet

DevOps är numera ett välkänt begrepp och principerna används av IT runt om i världen för att bygga broar mellan it-drift och utvecklare. Intåget av containrar och orkestreringsplattformen Kubernetes presenterar nya möjligheter och utmaningar för IT-avdelningar oavsett vilken bransch man verkar i.

Genom vår samarbetspartner NGINX kan vi erbjuda en omfattande ebook som förklarar vad DevOps innebär i en cloud native-värld där Kubernetes används som standardplattform.

Ladda ner din ebook här [extern länk]

Vad får jag lära mig om Kubernetes och DevOps?

• Vad Kubernetes är, varifrån det kommer och vad det innebär för operations och utvecklare i nutid och framtid.

• Hur containers fungerar, hur man bygger och hanterar dem, samt hur man designar cloud native-tjänster och infrastruktur.

• Förstå skillnaden mellan att bygga och hosta egna Kubernetes-kluster jämfört med att använda managerade tjänster (managed services).

• Funktioner, begränsningar och fördelar med kops, kubeadm och kubespray.

• Information om managerade Kubernetes-tjänster som erbjuds av Amazon, Google och Microsoft.

• Tips kring utveckling och deployment av Kubernetes-applikationer, konfigurering och hantering av Kubernetes-kluster, samt automatisering av molninfrastruktur och implementation med verktyg som Helm.

• Kubernetes stöd för säkerhet, autentisering och behörigheter, inklusive Role-Based Access Control (RBAC), och bästa praxis för säkra containers och Kubernetes i produktion.

• Hur man konfigurerar continuous integration och deployment med Kubernetes, gör backup och restore, testar kluster, hur man övervakar, spårar, loggar och summerar mätvärden, och hur man gör Kubernetes-infrastruktur skalbar, flexibel och kostnadseffektiv.

 

För att illustrera allt du får lära dig presentas även en enkel demo-applikation där du kan följa med alla exempel med koden från en Git repo.

Ladda ner din ebook här [extern länk]

Behöver du hjälp med container och Kubernetes?

Kontakta Conoa om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa att designa, implementera och utveckla era container-plattformar on-prem och i molnet.