Frågor och svar för utbildning och kurser

Här hittar du svaret på vanliga frågor gällande våra kurser.

1. Hur bokar jag plats på en schemalagd utbildning?

Du har flera alternativ när du vill boka en utbildningsplats. Det enklaste sättet är att boka direkt här på webbplatsen genom att klicka på en kurs och välja “Boka kurs”.

Du kan även skicka e-post till [email protected] Glöm inte att uppge kursens namn och datum. Givetvis är du även välkommen att boka på telefon 08-32 77 00.

2. Hur vet jag att jag har fått en plats på den utbildning jag valt?

I anslutning till anmälan får du en orderbekräftelse via e-post från [email protected] Din plats på kursen är inte bekräftad förrän du mottagit detta mejl. Dröjer din orderbekräftelse ber vi dig att kolla din skräppost, om den inte finns där kontaktar du oss på [email protected] eller 08-32 77 00.

3. Vad ingår i priset för utbildningen?

I de schemalagda utbildningarna ingår alltid molntjänster för övningar, digital dokumentation.

4. Behöver jag ta med egen dator?

Vid samtliga kurser i Conoas regi förväntas deltagaren använda egen dator. Detta gäller oavsett om kursen sker i en lokal eller online.

5. När får jag tillgång till kursmaterial och övningsuppgifter?

Vid kursstart.

6. Hur snabbt måste jag betala fakturan?

Kursen faktureras i samband med kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Moms tillkommer på samtliga priser.

7. Hur gör jag om jag måste avboka?

Schemalagd öppen utbildning:

  • Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Conoa har sänt bekräftelse på att deltagaren har bokats på utbildningen.
    Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 22 dagar innan kursstart.
  • Vid av- eller ombokning 21 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften. Vid sjukdom eller motsvarande erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad.
  • Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Conoa.
  • Övrig kompensation utgår ej.


Företagsintern utbildning:

  • Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 22 dagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden.
  • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Conoa alltid rätten att debitera för de kostnader som Conoa inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
  • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Conoa rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

8. Vilka tider startar de schemalagda utbildningarna?

Våra utbildningar startar 09:00 och avslutas cirka 17:00 varje dag.

9. Var äger de schemalagda utbildningarna rum?

Plats står angivet för respektive kurs/kursdatum, men kan ändras beroende på antal kursdeltagare.
Normalt genomförs våra schemalagda utbildningar 100 % online via Zoom.
I de fall schemalagda utbildningar genomförs i ett klassrum sker det i moderna och centralt belägna lokaler i Stockholm.

10. Finns det möjlighet till övernattning i samband med utbildning?

Conoa har inga möjligheter att erbjuda inkvartering.

11. Vilka är Conoas förbehåll?

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar samt att förkorta, senarelägga eller ställa in planerade kurser.