Integritetspolicy

Vi på Conoa är måna om att vara transparenta med hur vi arbetar med och hanterar information om våra kunder och besökare. Här berättar vi hur Conoa samlar in och använder personuppgifter, våra skyldigheter och dina rättigheter.

Denna policy är förankrad hos Conoas medarbetare.

Personuppgiftsansvarig

Conoa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regelverk. Utöver denna externa integritetspolicy har Conoa en intern dataskyddspolicy som i detalj redogör för vår process kring hantering av personuppgifter.

Hur hanterar vi personuppgifter

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
 • Vår process för hantering av personuppgifter utvärderas minst en gång om året.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR och annan lagstiftning ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av it-lösningar och tjänster samt vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vilken information samlar vi in?

Information som lämnas till oss. Personer kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om sig själv på ett antal olika sätt, såsom vid nedladdning av material från våra webbplatser, anmälan till event, jobbansökningar, begäran om information och köp av våra produkter eller tjänster. Dessa uppgifter kan vara:

 • Person och kontaktinformation – namn, företagsinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information om varor/tjänsterdetaljer angående de varor/tjänster som köpts.

Information vi samlar in. Vi kan samla in följande information:

 • Information om besök på våra webbplatser – sidor som besöks, tid, ip, geografisk position, med mera.
 • Information från e-post vi skickar – öppning av e-post, klick på länkar i e-post och konverteringar som följer efter e-post (kan vara ett formulär som fylls i på våra webbplatser).

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data som vi får eller samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Conoas tjänster. 

Kommunicerar. Conoa kan komma att använda data vi samlar in för att kommunicera. Det kan handla om information om våra tjänster, inbjudningar till event eller kundnöjdhetsundersökningar.

Vilka delar vi din information till?

Vår utgångspunkt är att vi inte överför personuppgifter till externa parter men i vissa fall kan vi kan komma att överföra din information till tredje part. Det kan handla om:

 • Leverantörer och samarbetspartners. Conoa kan komma att dela personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer om det krävs för att utföra våra kontraktuella åtaganden.
 • Logistik och transportföretag.
 • Vid eventuell avyttring. Conoa kan komma att dela information till tredje part:
 • I det fall att Conoa säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan Conoa komma att lämna personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Conoa eller en väsentlig del av Conoas tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas.

Vad gör vi inte med informationen?

Vi kommer aldrig att sälja personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en annan leverantör eller underleverantör. Då Conoa är fast beslutet att alltid skydda data, kommer Conoa att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När vi sparar data för andra syften, såsom för marknadsföringsändamål, sparar vi uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vi gallrar vår data löpande för att hålla register aktuella och uppdaterade, och personer kan när som helst begära att få sina uppgifter raderade eller rättade.

Vilka rättigheter har de vars personuppgifter vi har registrerat?

 • Rätt att få uppgifter utlämnade. För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäls detta till oss på personuppgifter@conoa.se.
 • Rätt att uppdatera. För att uppdatera personuppgifter mejla oss på personuppgifter@conoa.se.
 • Rätt att bli glömd. En person har rätt att begära radering av personuppgifter. Det kan dock finnas legala skyldigheter att spara datan och i dessa fall blockar vi datan från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. För att få uppgifter raderade anmäls detta till personuppgifter@conoa.se.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att analysera besökare och leverera en bra online-upplevelse. Mer information finns i vår Cookie policy.

Kontakta oss

Conoa AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556813-8886 och har säte på Tegnergatan 35, 111 61 Stockholm.

Conoa AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan. Du kan alltid nå Conoa på personuppgifter@conoa.se. För fler kontaktvägar, besök conoa.se/kontakt

—-
Denna policy uppdaterades senast 2018-04-20

Cookiepolicy

Allmänt om cookies

Conoa använder så kallade cookies på conoa.se. En cookie är en datafil som lagras på användarens enhet, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder webbplatsen så att vi kan förbättra webbplatsen.
Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Conoa AB ska kunna anpassa vår kommunikation efter besökarnas intressen.
På conoa.se använder vi cookies från Upsales, Google Analytics och Google AdWords.

Undvika cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Allmänna villkor för utbildning/kurser

Conoa AB begränsar sig till att leverera utbildningstjänster till anställda i företag, organisationer och myndigheter som får utbildningen betald av sina respektive organisationer. Avtalet gäller mellan Conoa AB och arbetsgivaren eller annan som är fakturamottagare.

FAKTURERING OCH BETALNING: Samtliga priser anges exklusive moms. Kursen faktureras i samband med att kursstart garanteras. Kursavgiften förfaller till betalning 30 dagar efter fakturering. Kursavgiften inkluderar undervisning och kursmaterial samt kaffe och lunch. Kursavgiften inkluderar inte logi, resor eller andra kostnader som kunden har i samband med kurs. Kursavgiften inkluderar heller inte dator – deltagaren förväntas ta med egen dator till labbar och övningsuppgifter.

SCHEMALAGD, ÖPPEN UTBILDNING – ANMÄLAN, AV- OCH OMBOKNINGAR: 

 • Anmälan är bindande så snart Conoa har accepterat bokningen och skickat bekräftelse via e-post på att deltagaren antagits till kursen.
 • Avbokning är kostnadsfri fram till 22 dagar före kursstart.
 • Vid av- eller ombokning 21 dagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften. Vid sjukdom eller motsvarande erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad.
 • Vi godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart. Ersättaren kan inte dra nytta av eventuella rabatter som denne inte är berättigad till.

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING – ANMÄLAN, AV- OCH OMBOKNINGAR:

 • Avbokning är kostnadsfri fram till 22 dagar före kursstart därefter debiteras beställaren 100 % av kursavgiften.
 • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Conoa alltid rätten att debitera för de kostnader som Conoa inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Conoa rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

SEMINARIUM/EVENT:

 • Vid avbokning av seminarium/event med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för en öppen utbildning.
 • Avbokning av kostnadsfritt seminarium skall ske 24 timmar innan start.
 • Om deltagare uteblir från kostnadsfritt seminarium/event, utan att ha avbokat senast dagen innan, debiteras 500 SEK.

UTBILDNINGSGARANTI: Vi är övertygade om att kursen kommer att motsvara dina förväntningar. Om du mot förmodan inte är nöjd kan du meddela oss detta skriftligen inom 30 dagar. En missnöjd kursdeltagare har möjlighet att inom 6 månader genomföra samma kurs eller annan kurs av motsvarande värde, eller få kursavgiften återbetald.

UPPSKJUTNA KURSER: Det händer att vi tvingas byta kurslokal, kursdatum eller skjuta upp en kurs. Vi strävar efter att ge kunden besked om sådana händelser så tidigt som möjligt. Om kunden inte kan delta på kursen i den nya lokalen eller på de nya datumen krediterar vi 100 % av eventuell förskottsbetalad kursavgift mot en framtida kurs, eller återbetalar på begäran avgiften. Vi ansvarar dock inte för andra kostnader, t.ex. rese- och boendekostnader, eller för indirekta skador, även om vi fått kännedom om dessa.

CONOA AB – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTBILDNING OCH KURSER 2018-04-16

Frågor och svar för utbildning/kurser

1. Hur bokar jag plats på en utbildning?
Du har flera alternativ när du vill boka en utbildningsplats. Det enklaste sättet är att boka direkt här på webbplatsen genom att klicka på en kurs och välja “Boka kurs”.

Du kan även skicka e-post till utbildning@conoa.se. Glöm inte att uppge kursens namn och datum!

Givetvis är du även välkommen att boka på telefon 08-32 77 00.

2. Hur vet jag att jag har fått en plats på den utbildning jag valt?
I anslutning till anmälan får du en orderbekräftelse via e-post från utbildning@conoa.se. Din plats på kursen är inte bekräftad förrän du mottagit detta mejl. Dröjer din orderbekräftelse mer än 24 timmar (vardagar) ber vi dig kontakta oss på utbildning@conoa.se eller 08-32 77 00.

3. Vad ingår i priset för utbildningen?
I de schemalagda utbildningarna ingår alltid molntjänster för övningar, digital dokumentation samt kaffe och lunch (heldagskurs) under utbildningsdagarna.

4. Behöver jag ta med egen dator?
Vid samtliga kurser i Conoas regi förväntas deltagaren ta med sin egen dator. Vi kan vid önskemål tillhandahålla dator, mejla isåfall utbildning@conoa.se minst en vecka innan kursstart.

5. När får jag tillgång till kursmaterial och övningsuppgifter?
Vid kursstart, via datorn som du tar med dig till kursen.

6. Hur snabbt måste jag betala fakturan?
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Moms tillkommer på samtliga priser.

7. Hur gör jag om jag måste avboka?
Schemalagd öppen utbildning:

 • Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Conoa har sänt bekräftelse på att deltagaren har bokats på utbildningen.
  Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 22 dagar innan kursstart.
 • Vid av- eller ombokning 21 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften. Vid sjukdom eller motsvarande erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad.
 • Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Conoa.
 • Övrig kompensation utgår ej.

Företagsintern utbildning:

 • Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 22 dagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden.
 • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Conoa alltid rätten att debitera för de kostnader som Conoa inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Conoa rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

8. Vilka tider startar de schemalagda utbildningarna?
Våra utbildningar startar med inregistrering 08:30–09:00 första dagen och 09:00 övriga dagar. Alla våra utbildningar avslutas cirka 17:00 varje dag.

9. Var äger de schemalagda utbildningarna rum?
Våra utbildningar genomförs i moderna och centralt belägna lokaler i Stockholm. Exakt plats meddelas så snart som möjligt innan kursstart.

10. Finns det möjlighet till övernattning i samband med utbildning?
Conoa har inga möjligheter att erbjuda inkvartering.

11. Vilka är Conoas förbehåll?
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar samt att förkorta, senarelägga eller ställa in planerade kurser.

Har du några frågor?

Kontakta oss