AI & Machine Learning

Conoa har specialistkompetens kring hårdvara och arkitektur för  machine learning och AI.

Tjänster inom AI och Machine Learning

Resultat och kvalitet på ett AI projekt samt hur lång tid som spenderas på träning är direkt relaterat till tre grundläggande delar: Träningsdata med bra kvalitet, rätt klassificerat och i stora mängder. Ramverk och passande modell med rätt parametrar. Beräkningskraft, stora dataset och snabbare körningar. 

När man bygger sin infrastruktur för Machine Learning på rätt så kan man både förenkla och accelerera inlärning – från månader till veckor eller dagar. Valet av infrastrukturlösning har även en kraftig påverkan på vilka förkunskaper som behövs och hur mycket tid till exempel en Data Scientist behöver spendera på att preparera data.

Arkitektur & hårdvara

Våra lösningsarkitekter har lång erfarenhet från IT-branschen vilket är helt avgörande för att bygga en väl fungerade infrastruktur som fungerar både on-prem och i privata och publika moln.

Vi har specialistkunskaper i att bygga och implementera infrastruktur anpassad för machine learning och deep learning. 

Senior Devops

DevOps är så mycket mer än utveckling och drift av servrar. Det är viktigt att få till ett bra automatiserat flöde för att undvika att få flaskhalsar i DevOps-kedjan.

Conoas konsulter är experter på att se till att infrastrukturen stämmer överens med utvecklarnas behov och ser till att samspelet fungerar bra mellan de som skriver infrastrukturkoden och de som skriver applikationskoden.

Kompetensområden

 • IBM PowerAI
 • OpenPOWER
 • IBM Spectrum Scale
 • NetApp ONTAP AI
 • Nvidia DGX Systems
 • Nvidia GPU Cloud
 • Nvidia Deep Learning Introduction
 • Valohai Deep Learning Pipeline Management
 • Linux, RHEL, Ubuntu
 • Kubernetes och containers

Vad Conoa erbjuder inom AI

Conoa var tidiga med att arbeta med IT-miljöer anpassade för AI-projekt, bland annat eftersom vi har lång erfarenhet från HPC-miljöer. Trots den relativt korta tid som tekniken har funnits så har vi idag unika specialistkunskaper i att bygga och implementera infrastruktur anpassad för machine learning och deep learning. 

Vi hjälper företag med allt från val av rätt arkitektur och hårdvara, till deployment och automatisering. För att kundernas AI-projekt ska fungera säkert och effektivt bygger vi infrastruktur som: 

 • Är nyckelfärdig, för maximalt nyttjande av systemen
 • Är lättåtkomlig för användare
 • Erbjuder automatisk loggning och dokumentation, för bättre spårbarhet

Conoa fokuserar på it-infrastruktur och vi har specialistkunskap upp till applikationslagret. Vad gäller användande av stora datamängder, algoritmer och byggande av AI-applikationer har vi ett nära samarbete med Inovia.

Conoas samarbetspartners