Docker-specialist - Mirantis Partner - Konsult Docker Enterprise

Conoas partnerskap med Mirantis och Docker

Conoa var första partner till Docker Inc. i norden och i samband med förvärvet av Docker Enterprise Platform blev vi partner till Mirantis. Docker Enterprise är en ledande container-plattform som fungerar på Windows och Linux – både i molnet och on-prem.

Container och Kubernetes är några av de viktigaste teknikerna just nu och genom vårt partnerskap med Mirantis gällande Docker Enterprise har Conoa snabbt byggt upp en unik erfarenhet i området. Våra specialister har varit drivande i många stora container-projekt, bland annat i den första riktigt stora produktionssättningen av Docker för Windows i Europa.

Varför Docker Enterprise?

Nästan alla företag lever under ett ständigt tryck att digitalisera sin verksamhet men man begränsas av befintliga applikationer och infrastruktur, samtidigt som man måste hantera en alltmer diversifierad datacenter-, moln- och applikationsarkitektur.

Docker Enterprise erbjuder en plattform som möjliggör modernisering av traditionella applikationer, mikrotjänster, Cloud Native-applikationer, implementation av CI/CD och DevOps, data science, edge computing, molnmigrering och digital transformation.

Komponenter i Docker Enterprise

Från utveckling till produktion erbjuder Docker Enterprise en plattform för containeriserade applikationer, både on-prem och i molnet. Plattformen innehåller dessa komponenter:
  • Docker Engine – Enterprise: supporterad Docker container runtime för både Linux- och Windows-applikationer
  • Universal Control Plane (UCP): webbaserad plattform för hantering av kluster och applikationer
  • Docker Kubernetes Service (DKS): certifierad Kubernetes-distribution med 'sensible secure defaults' out-of-the-box
  • Docker Swarm: Populärt alternativ till Kubernetes-orkestrering
  • Docker Trusted Registry (DTR): säker lagring, åtkomst och hantering av container images i eget private registry

Docker Desktop

Docker Desktop Enterprise (DDE) är en supporterad version av det populära Docker Desktop-applikationen med utökad uppsättning funktioner. Denna produkt utvecklas av Docker Inc. och erbjuds av Mirantis genom Conoa.

Erik Branten

Senior Account Executive, Mirantis


Conoa is one of Mirantis key consulting and implementation partners in the Scandinavian region. Conoa has extensive experience in building IT infrastructure using open source and saw the potential of containers and Docker as a container platform from a very early stage. They have the skill to take organizations of all sizes by the hand and lead them through the digital transformation phase in order to take full advantage of the benefits that containerization brings. Conoa has both the vision and engineering skill to lead initiatives that modernize traditional apps and IT environments with Docker.

Erik Branten

Senior Account Executive, Mirantis


Conoa is one of Mirantis key consulting and implementation partners in the Scandinavian region. Conoa has extensive experience in building IT infrastructure using open source and saw the potential of containers and Docker as a container platform from a very early stage. They have the skill to take organizations of all sizes by the hand and lead them through the digital transformation phase in order to take full advantage of the benefits that containerization brings. Conoa has both the vision and engineering skill to lead initiatives that modernize traditional apps and IT environments with Docker.
Vill du veta mer om Conoas konsulttjänster?
Conoa erbjuder ett brett utbud produkter och lösningar inom infrastruktur.
Vill du veta mer om Conoas konsulttjänster?
Conoa erbjuder ett brett utbud produkter och lösningar inom infrastruktur.

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska