Palo Alto Networks partner – konsult & återförsäljare för Prisma Cloud

Partner till Palo Alto Networks


Conoa är samarbetspartner till Palo Alto Networks som är en ledande aktör inom it-säkerhet. Vårt partnerskap omfattar återförsäljning av produkter samt konsulttjänster kring ett urval av deras lösningar. Samarbetet inleddes i samband med Palo Alto Networks uppköp av Twistlock, som erbjuder en ledande lösning för containersäkerhet. I samband med uppköpet integrerades Twistlock som en del i Prisma Cloud. Prisma Cloud är den produkt i Palo Altos produktportfölj som Conoa primärt arbetar med.

Vad är Prisma Cloud?

Prisma Cloud skyddar cloud native applikationer, data, nätverk, compute, storage, användare och PaaS-tjänster över molnplattformar. Lösningen spårar dynamiskt resurser när de deployas och korrelerar data som tillhandahålls genom molntjänster för att ge information kring säkerhet och efterlevnad av regelverk för applikationer och last som finns i molnet.
Prisma Cloud använder maskininlärning för att lära sig beteende hos användare, last och applikationer, för att förhindra avancerade hot. Det integreras även i utvecklarna miljöer och verktyg för att hantera och åtgärda sårbarheter.
Prisma Cloud är en heltäckande produkt som löser många utmaningar kring säkerhet i moderna it-miljöer.

Vem drar nytta av Prisma Cloud?

Prisma Cloud är för organisationer som bygger cloud native-applikationer som vill efterleva regelverk kring säkerhet, och ligga steget före vad gäller säkerhetshot mot molntjänster. Prisma Cloud vänder sig även till organisationer som nu gör sig redo för att ta steget ut i molnet, eftersom stödet även omfattar on-prem miljöer.
Applikationer säkras genom att skydda data, last, nätverk, användare och cloud application services konsekvent över multi- och hybrid cloud under hela applikationslivscykeln.
Målet för Prisma Cloud är att skydda alla resurser genom hela livscykeln, över samtliga moln.
Produkten vänder sig till flera roller inom en organisation. It-chefer kan få en översikt av risker, och kan minska kostnader genom att konsolidera molnsäkerhet till en plattform. DevOps får en API-driven plattform för att skydda molnresurser over hela livscykeln, som kan integreras med existerande verktyg. SecOps kan automatiskt prioritera larm och lösa kritiska säkerhetsproblem, och säkerställa efterlevnad av organisationens säkerhetskrav.

Twistlock blir Prisma Cloud Compute

Efter Palo Alto Networks uppköp integrerades Twistlock som en del av Prisma Cloud, men erbjuds även som en enskild produkt kallad Prisma Cloud Compute. Prisma Cloud Compute Edition erbjuder en heltäckande cloud native security-plattform som ger en överblick över hostar, containers och serverless i en samlad plattform.
Med Prisma Cloud Compute Edition kan ni skydda era applikationer oavsett var de körs. Prisma Cloud Compute Edition är cloud-native och byggd med API:er. Det innebär att ni kan skydda alla workloads, oavsett vilken underliggande infrastruktur som driver dem.

Konsulttjänster Palo Alto Networks

Conoa har flera konsulter som kan hjälpa er att integrera Prisma Cloud med övrig infrastruktur. I samarbete med Palo Alto Networks kan vi även erbjuda konsulter med specialistkunskaper.

Prisma Cloud-prenumerationer

Prisma Cloud Subscription finns tillgängliga på två nivåer, "Business" och "Enterprise" och kostnaden baseras på workloads. Kontakta Conoa för offert eller mer information

Åsa Edner

Sverigechef Palo Alto Networks


Conoa har mer eller mindre unik erfarenhet av att bygga container-plattformar för stora svenska verksamheter. Tillsammans med oss på Palo Alto Networks och den omfattande molnsäkerhetsplattform vi tagit fram, säkerställer Conoa att dessa moderna, hybrida plattformar levererar fullständig säkerhet genom hela utvecklingscykeln och kan med stor framgång hjälpa kunder att bygga molnbaserade applikationer som går hand i hand med säkerhetkraven.

Åsa Edner

Sverigechef Palo Alto Networks


Conoa har mer eller mindre unik erfarenhet av att bygga container-plattformar för stora svenska verksamheter. Tillsammans med oss på Palo Alto Networks och den omfattande molnsäkerhetsplattform vi tagit fram, säkerställer Conoa att dessa moderna, hybrida plattformar levererar fullständig säkerhet genom hela utvecklingscykeln och kan med stor framgång hjälpa kunder att bygga molnbaserade applikationer som går hand i hand med säkerhetkraven.
Vill du veta mer om Conoas konsulttjänster?
Conoa erbjuder ett brett utbud produkter och lösningar inom infrastruktur.
Vill du veta mer om Conoas konsulttjänster?
Conoa erbjuder ett brett utbud produkter och lösningar inom infrastruktur.

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska