Nyheter i RHEL 8 – många intressanta nyheter i operativsystemet för hybrid cloud

Red Hat Enterprise Linux 8 annonserades 7 maj 2019 och är den första stora releasen sedan RHEL 7 släpptes för över fyra år sedan. Därmed innehåller RHEL 8 både förbättringar och nya funktioner.

Nyheter i RHEL 8

RHEL 8 innehåller hundratals förbättringar och många nya smarta funktioner. Detta är några av de större nyheterna:

  • Application Streams ger fler val gällande utvecklingsverktyg och till viss del även infrastrukturtjänster
  • Red Hat Insights kommer att vara tillgängligt för alla Red Hat Enterprise Linux-prenumerationer
  • Image builder gör det enklare och mer konsekvent att skapa images
  • Nya container-verktyg med fokus på bättre säkerhet, nya funktioner och öppna standarder
  • Firmware Upgrade
  • Förbättringar av säkerhetshanteringen
  • Nätverksförbättringar som ger bättre prestanda
  • XFS utökade möjligheten att dela data tillåter ”copy-on-write” filduplicering

Snabba fakta RHEL 8

Kernel version: 4.18+
System compiler: GCC 8.2, LLVM 6.0
Hårdvaruarkitektur: Intel/AMD 64-bit, IBM Power LE, IBM z Systems, ARM 64-bit
Standardfilsystem: XFS
Pakethantering: Yum v4
Tidssynkronisering: Chrony
Nätverk: NetworkManager

Application Streams

Red Hat har under många år kämpat med att kunna erbjuda både stabilitet och funktionalitet men det har det givetvis blivit på bekostnad av att många binärer legat efter vilket har setts som ett hinder av utvecklare. För att lösa utmaningen med att leverera ett stabilt operativsystem och samtidigt kunna tillhandahålla senaste ramverken till utvecklare introduceras Red Hat Application Streams.

Application Streams gör att user space-paket kan levereras enklare och med större flexibilitet. User space-komponenter kan uppdateras utan att behöva vänta på en ny version av operativsystemet. Tanken är att saker kan göras mer agilt och anpassat utan att det påverkar plattformens stabilitet.

Red Hat Insights

Red Hat Insights är en SaaS-lösning för övervakning, kontroll och analys som hjälper till att identifiera, prioritera och åtgärda problem. Allt från problem med tillgänglighet och prestanda till säkerhet. Insights använder sig av prediktiv analys (baserat på Red Hats omfattande kunskap om open source-teknik) för att hjälpa administratörer att undvika problem och oförutsedda driftstopp i produktionsmiljöer.

Red Hat Insights är tillgängliga för alla Red Hat Enterprise Linux-prenumerationer och registrering är det enda som behövs för att få åtkomst. Red Hat Insights kan nås via cloud.redhat.com, Red Hat Satellite eller Red Hat Ansible Tower.

Image builder

Dagens hybrida miljöer (publika och privata moln, virtuellt, bare metal) kräver alla olika images för deployment, Red Hat lanserar ett verktyg kallat image builder som gör det lättare att konfigurera och bygga images för de olika plattformarna.

Firmware updgrade

Automatiska uppdateringar via GUI eller cmd av firmware för diverse hårdvara via Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

Container-verktyg som finns tillgängliga i RHEL 8

RHEL 8 levereras med containermotorn Podman med stöd för Buildah för detaljerade och automatiserade container-byggen och Skopeo för att inspektera, signa, flytta container images.

Förväntade uppdateringar

Nästa stora release planeras om tre år
Mindre uppdateringar var sjätte månad

Red Hat är en av Conoas närmsta samarbetspartners och våra konsulter är specialister på merparten av Red Hats lösningar. Nu är vi riktigt taggade på att sätta tänderna i RHEL 8!

Daniel Sigwid, Solutions Architect på Conoa
Läs mer om Conoas samarbete med Red Hat

Allmänt om Red Hat Enterprise Linux 8

Red Hat Enterprise Linux 8 är designat för att ge en säker hybrid it-infrastruktur som ger en konsekvent upplevelse on-prem och i molnet. Det är ett måste eftersom de flesta organisationer, oavsett storlek, står inför utmaningen att förändra från traditionell it-infrastruktur till att bli än mer tjänsteorienterade.

RHEL 8 är en flexibel och öppen lösning som tillhandahåller nödvändiga verktyg och funktioner för att hantera en ständigt föränderlig it-värld. Med RHEL 8 stöds innovation som containers och cloud native-tjänster samtidigt som man förbättrar stabilitet och kontroll över befintliga affärskritiska applikationer.

Kom igång med RHEL 8

Givetvis finns det många fler nyheter i RHEL 8. Kontakta Conoa om du vill veta mer om hur du börjar använda eller uppgraderar till RHEL 8, eller läs mer på produktsidan för Red Hat Enterprise Linux 8 eller lanseringssidan för Red Hat Enterprise Linux 8.