Kundcase:
AFA Försäkring och Red Hat HCI

AFA Försäkring moderniserar sin plattform med Red Hat

Att investera i ny hårdvara är bara första steget i att modernisera sin it-infrastruktur. Den snabba teknikutvecklingen har gjort de steg som kommer efter inköpet betydligt mer komplexa och utmanande – men utvecklingen gör samtidigt den potentiella nyttan större än någonsin.

En av utmaningarna – och en av drivkrafterna bakom virtualiseringens genombrott under de senaste tio åren – är att få ut så mycket som möjligt av hårdvaruinvesteringen. Innan virtualisering blev en del av it-avdelningens vardag var det inte ovanligt att hårdvaran som fanns hade en nyttjandegrad kring 10–15 procent av kapaciteten. Men även idag kvarstår problemet med att dedikerade servrar används mindre än de klarar av.

Uttrycket vi använder i branschen är att de ”står och blåser varmluft”, berättar Daniel Forsberg.

Han är senior lösningsarkitekt på konsultföretaget Conoa och ansvarig för ett antal framgångsrika implementeringar av det som brukar benämnas Hyperkonvergerad Infrastruktur (HCI).

Vad är Hyper Converged Infrastructure (HCI)?

HCI som begrepp dök upp i den svenska it-branschen 2014, och är enkelt uttryckt en mjukvarubaserad lösning som gör det möjligt att samla olika typer av virtuella lösningar på samma plattform. Dessa lösningar kan sedan integreras enkelt med hela infrastrukturen – såväl i det egna, fysiska datacentret, som i publika eller privata molnmiljöer.

HCI ger därmed förutsättningar för att driva och vidareutveckla ett företags it-lösningar snabbare, mindre komplext och mer kostnadseffektivt. Det finns flera leverantörer som arbetar med HCI-lösningar idag, med olika grad av öppenhet och olika filosofi kring hårdvaran. Många leverantörer skapar HCI-modeller för en specifik hårdvaruplattform och sälja dessa paketerat. Conoa arbetar i starka partnerskap med ledande bolag i open source-världen. Man är bland annat Premier Partner till Red Hat, som gjort ett annat vägval och utvecklat en helt mjukvarubaserad HCI-lösning som är kompatibel med en mängd olika hårdvaruplattformar.

Styrkan i Red Hat HCI

En annan styrka med Red Hat HCI är att man idag kan konsolidera mjukvarudefinierad lagring och virtualisering fullt ut.

Med plattformen kan man säga att vi går från halvfart till helfart. I stället för sex servrar med 50 procents nyttjandegrad där tre servrar är dedikerade för lagring och tre för virtualisering, kan man använda tre servrar med 100 procents nyttjandegrad. Bara där finns det stora hårdvarubesparingar, och den breda kompatibiliteten gör att man ofta kan använda hårdvaran man redan har, säger Daniel Forsberg.

För mindre företag som kanske inte har så stora marginaler för investeringarna och inte har råd att köpa infrastruktur som blåser varmluft, är Red Hat HCI ett fullgott alternativ till att bygga it-infrastruktur på det gamla sättet. Om du startar en ny verksamhet, varför inte göra rätt från början?

En annan stor effektivitetsvinst är möjligheten att hantera infrastruktur centralt i verksamheter med många mindre arbetsplatser – till exempel lokala bankkontor eller butikskedjor. Istället för att ha teknikansvariga på plats för regelbundet underhåll och mindre ingrepp, kan detta arbete på ett snabbt och enkelt sätt skötas på distans från huvudkontoret. Servicetekniker kan planera sin tid bättre och behöver bara vara på plats på lokalkontoren i akuta lägen eller för större implementeringar som kräver fysisk närvaro.

I dagens it-landskap krävs också ofta en separat, men ”verklighetsnära” sandlådemiljö, där man kan testa nya applikationer, funktioner och idéer utan att det påverkar produktionsmiljön. När mer av verksamheten styrs via en digital plattform kan varje minuts driftstörning kosta stora belopp och påverka förtroendet från slutkunder och partners.

AFA Försäkring väljer Red Hat för sin plattform

När AFA Försäkring stod inför att investera i sin virtualiseringsplattform hade man under ett antal år levererat driften av sina system med två olika plattformar, från två olika leverantörer. Under 2016 tog försäkringsbolaget, som förvaltar omkring 200 miljarder kronor i kapital för 4,5 miljoner kunder, beslutet att bygga om.

Vi bestämde oss för att avveckla vår Oracle Solaris-plattform då vi ansåg att det var osäkert hur den plattformen skulle utvecklas framåt. Vi hade interna krafter som förordade Red Hats plattform och gjorde därför en rejäl analys för att säkerställa att alla system kunde driftas där. Slutsatsen vi drog var att det skulle gå alldeles utmärkt, berättar Mikael Karlsson, chef för infrastruktur vid AFA Försäkring.

Idag har AFA Försäkring byggt upp dels en virtualiseringsplattform baserad på Red Hats infrastruktur, som används för att leverera utvecklings-, test- och produktions-servrar, och dels en mindre miljö baserad på Red Hat HCI.

Vi använder Red Hat HCI för våra manageringsverktyg och våra instruktioner, anledningen till att vi byggt det så är att vi vill ha en fristående managementplattform som inte påverkas av om till exempel vår lagringsplattform skulle få problem. Vi använder också Red Hat Satellite för att underhålla plattformen, berättar Mikael Karlsson.

En fördel med att basera en plattform på Red Hat HCI är att det går enkelt och snabbt att komma igång, framhåller Daniel Forsberg.

Om hårdvaran redan finns på plats är det bara en fråga om att installera servrarna, vilket går på några timmar, och sedan har man ett komplett virtuellt datacenter. Tre maskiner är tillräckligt för att man ska kunna testa nya idéer, koncept och funktioner, med rimliga produktionslaster. Med integrerade lösningar som Red Hat Satellite kan man också enkelt driftsätta och köra virtuella instanser och containers, säger Daniel Forsberg.

Förutsättningar finns också att via Red Hat Ansible kunna automatisera och orkestrera specifika arbetsflöden, något som också görs inom AFA Försäkring. Detta kan göras nästan oberoende av hårdvara, vilket också ökar möjligheten att öka värdet av befintlig infrastruktur.

Vi ser ett snabbt växande intresse för den här typen av lösningar. Nyttjandegraden är ett problem som nästan varje CIO känner igen sig i, och utvecklingen inom alla områden av open source går mycket snabbt tack vare den underliggande communityn. Det brukar heta att alla som arbetar med open source-lösningar har världens största utvecklingsavdelning – flera miljoner människor, avslutar Daniel Forsberg.

FAKTA: AFA Försäkring

AFA Försäkring grundades 1963 och ägs av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK och har idag cirka 650 medarbetare och 4,5 miljoner försäkringskunder med ett förvaltat kapital på omkring 200 miljarder kronor.

Genom kollektivavtal försäkrar AFA Försäkring anställda inom den privata och offentliga sektorn. Försäkringarna gäller sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. AFA Försäkring tar även fram och analyserar statistik, och utlyser och finansierar forskningsprojekt kring arbetsmiljörisker.

Fakta: Red Hat Hyperconverged Infrastructure

Red Hat Hyperconverged Infrastructure är en produktionsfärdig lösning för HCI/HCP med en infrastruktur som är baserad på öppen källkod och utvecklad, såld och underhållen av en och samma leverantör. Lösningen är skapad för att anta flera av de största utmaningarna som förknippas med digital transformation, och hjälper verksamheter världen över att modernisera it på ett snabbt, säkert, skalbart och kostnadseffektivt sätt.

Plattformen bygger på Red Hat Enterprise Linux och kombinerar företagets prisbelönta, KVM-baserade virtualiseringsplattform Red Hat Virtualization, lagringslösningen Red Hat Gluster Storage och administrations- och orkestreringsverktyget Ansible by Red Hat. Red Hat Hyperconverged Infrastructure lanserades i juni 2017.

Har du frågor om Conoas Red Hat-projekt hos AFA Försäkring?

Kontakta oss