Kundcase: Docker Trusted Registry på Assa Abloy Shared Technologies

ASSA ABLOY HITTAR NYCKELN TILL SNABB,
KONSEKVENT OCH SÄKER LEVERANS AV APPLIKATIONER

BAKGRUND

ASSA ABLOY är ett bolag med säte i Stockholm som under drygt 20 år av framgångsrik tillväxt har blivit världsledare inom dörröppningslösningar. Shared Technologies är ASSA ABLOYs globala innovationsorganisation som levererar teknikplattformar och digitala lösningar till koncernens lokala produktföretag. De har medarbetare i Stockholm, Krakow och Gurgaon i Indien som utvecklar såväl mjukvara som hårdvara, och allt däremellan, till de olika bolagen inom ASSA ABLOY-koncernen.

STARTEN

ASSA ABLOY Shared Technologies strävar alltid efter att dra nytta av nya tekniker och moderna arbetsmetoder och under senaste åren har man drivit ett antal utvecklingsprojekt utifrån ett Micro Service-tänk. Man experimenterade tidigt med container-teknologin och under årens lopp börjande man att använda Docker för fler och fler uppgifter och projekt. Initialt som ett sätt att lösa problem vid Continuous Integration (CI), sedan för att simulera test- och stagingmiljöer och till sist även för att ta tjänster till produktion.

UTMANINGEN

Från start valde Shared Technologies att hosta sin egen version av ett open source-registry. Med tiden anammade fler och fler utvecklingsteam Docker och även partners visade intresse för att få mjukvara levererad som Docker images vilket innebar att många system hamnade i kö för att gå till produktion.

Då kraven från verksamheten ökade insåg man att den ursprungliga community-baserade lösningen inte var tillräcklig, och samtidigt ställdes det krav på att lösningen skulle vara standardiserad och supportad.

LÖSNINGEN

Man tog kontakt med Docker Inc. och konsultföretaget Conoa, som är Dockers första officiella partner i Sverige, för att titta närmre på Docker Trusted Registry (DTR). DTR är en lösning som ingår i Docker Datacenter Enterprise Edition som innebär att du kan lagra dina Docker images säkert, bakom din brandvägg.

Conoa agerade bollplank vid set-up samt konfiguration av autentisering och säkerhet. Conoa var även ett stöd när man definierade bästa praxis för arbetsmetoder och gav råd gällande migrering av befintlig data till den nya plattformen.

RESAN FORTSÄTTER

Docker Trusted Registry visade sig vara ett bra sätt för Shared Technologies att få kontroll och säkerhet för sina Docker images. Det nya registryt används idag av flera team och de images som har skapats används i både test- och stagingmiljöer. Docker används även för ett antal mindre system som är i produktion. Shared Technologies upplever att man har fått smidigare leveranser och kan packa på ett helt annat sätt. Verktygen i Docker EE bidrar även i högsta grad till att man kan använda DevOps-tänket i praktiken.

Tack vare användandet av container-teknologin har man idag minimerat skillnaderna i de olika leden vid deployment, från testmiljö till produktionsmiljö.

Det finns flera utmaningar kvar men framförallt många möjligheter. Man hoppas att de arkitekturella fördelarna kommer nyttjas inom kort, och på sikt vill man även skapa komplexa byggmiljöer där man skapar nya applikationer men även migrerar äldre monolitapplikationer till Docker-containrar, speciellt på serversidan.

OM CONOA

Conoa är ett konsultbolag som hjälper företag att utveckla en kostnadseffektiv, framtidssäker och flexibel IT-infrastruktur baserad på Enterprise Linux och Open Source. Vår vision är att Conoas medarbetare ska vara Sveriges främsta experter inom Enterprise Linux och Open Source.

Jan Hedström från Assa Abloy pratar om deras Docker projekt under DockerCon, se video »

HAR DU FRÅGOR OM CONOAS DOCKER-PROJEKT HOS ASSA ABLOY?

Kontakta oss