Redis Enterprise in-memory databas för realtidsapplikationer

SVENSK PARTNER TILL REDIS LABS

Conoa är partner till Redis Labs som är kommersiell leverantör av Redis Enterprise – Redise, som är världens mest populära in-memory databas.

Redis skapar en ny kategori av databaser. Den hjälper dig att lösa komplexa problem genom optimerade datastrukturer och kommandon utförda i minnet– med mycket hög hastighet och med stor enkelhet.

Redis Labs  passar bra in i vår flora av partnerskap med ledande aktörer inom Enterprise Open Source. Vi ser att efterfrågan på in-memory databaser växer snabbt och genom väl upparbetade kontakter med Redis Labs kan vi erbjuda både nya och befintliga kunder förmånliga prenumerationer och snabb support på Redis Enterprise – Redise.

HAR DU FRÅGOR OM CONOAS PARTNERSKAP MED REDIS LABS?

Kontakta oss