Loading...
Svensk partner till IBM 2017-12-21T15:26:41+00:00

CONOA ÄR IBM SILVER BUSINESS PARTNER

Conoa är Silver Business Partner till IBM. Vi har ett långvarigt samarbete med IBM med fokus på Power Systems och OpenPower.

Få kan hantera drift och utveckling av Linux i Enterprise-miljöer bättre oss på Conoa. Vår spetskompetens tillsammans med IBMs Linux-anpassade plattform OpenPOWER kan vara en oslagbar kombination för den som siktar på en effektiv och säker infrastruktur.

Våren 2014 lanserade IBM sin Power8-arkitektur. I samband med detta meddelade IBM även att de nu också fokuserar på Enterprise Linux. IBM har dessutom, med hjälp av Google, Nvidia, Tyan and Mellanox, startat organisationen OpenPOWER Foundation med målsättningen att utveckla hård- och mjukvara i anslutning till OpenPOWER. Totalt ingår omkring 70 företag i organisationen, företag som alla bidrar till en spännande utveckling riktad mot Linux-plattformen.

“Vi på IBM har valt att satsa på OpenPower för att öka ekosystemet kring IBMs processorarkitektur. Vi har därför valt att samarbeta med Conoa som har stor erfarenhet av att arbeta med affärskritiska lösningar baserade på Enterprise Open Source där OpenPower är en viktig komponent.”

Kristoffer Pettersson • Sales Leader Power Systems Nordics, IBM

HAR DU FRÅGOR OM CONOAS PARTNERSKAP MED IBM?

Kontakta oss