NVIDIA Preferred Partner

Som en del i Conoas satsning på infrastruktur för AI-projekt är vi partner med Nvidia. Nvidia är marknadsledare både på GPU:er och förmåga att paketera ramverk, bibliotek och kunskap för Machine Learning och Deep Learning.

Conoas partnerskap med Nvidia

AI, Machine Learning och Deep Learning är just nu på allas läppar. Att arbeta med den här typen av projekt sätter helt nya krav på företagens it-infrastruktur. 

Nvidia är marknadsledare både på GPU:er och förmåga att paketera ramverk, bibliotek och kunskap kring ekosystemet för Machine Learning och Deep Learning. Behovet och tillgången till datorkraft växer exponentiellt och har gjort verklighet av det som sågs som fantasier bara för några år sedan. 

Traditionell HPC och Machine Learning har länge körts på CPU i stora kluster. Moores Law med fördubbling av prestanda varje 18 månader har primärt byggt på att transistorer kunnat göras mindre och mindre. Nu har den utvecklingen stannat av och man börjar nå gränsen för hur små kretsar man kan tillverka. 

Till skillnad från CPU har GPU:er tusentals parallella beräkningskretsar och lämpar sig oerhört väl för de nya Deep Learning-algoritmer som kommit starkt de senaste åren. 

Conoa och Nvidia har ett partnerskap där vi tillsammans kan erbjuda marknadens kraftfullaste GPU-lösningar med kompetens från både traditionell HPC och modern AI/Deep Learning. 

Med rätt infrastruktur och verktyg kan man minska väntetid och få sina projekt klara snabbare och med bättre resultat.

NVIDIA GPU-kort

Med NVIDIAs PCI-e kort kan man enkelt installera GPU:er i sin befintliga x86 server eller arbetsstation för att snabbt komma igång att utveckla och testa sina algoritmer. Conoa kan hjälpa er med offert, eller ge förslag för en mer omfattande lösning.

Utbildning

I samarbete med NVIDIA Deep Learning Institute kan vi erbjuda workshops för grupper runt 20 personer. Workshoppen leds av certifierade instruktörer och deltagarna får praktisk träning och tillgång till GPU i molnet för att implementera och deploya ett projekt från start till mål.

Martin Larsson

Sales Manager Mid Market Nordic, Red Hat

Red Hat värdesätter samarbetet med Conoa högt. Viktiga grundstenar för vårt framgångsrika samarbete är Conoas långa erfarenhet och höga kompetens av Red Hats plattform. Bolagens goda kommunikation och relation med varandra är också en framgångsfaktor vi vill lyfta fram. Resultatet genererar kvalitativa leveranser som våra kunder värderar högt.

Vilka NVIDIA produkter arbetar Conoa med?

Conoa arbetar bland annat med:

  • NVIDIA Data Center GPUs
  • NVIDIA DGX Systems
  • NVIDIA HGX A100
  • NVIDIA EGX Platform
  • Utbildning

Mer innehåll gällande NVIDIA