Container-säkerhet

Säkrare container-plattformar med rätt verktyg och stöd

Container-säkerhet 101

Det är uppenbart för it-säkerhetsavdelningar överallt att containers är här för att stanna. Utvecklare älskar containrar eftersom det gör utveckling och deployment av cloud native-applikationer enklare än någonsin. 

Containrar tar inte bara bort mycket av det arbete som det vanligtvis innebär att flytta kod från test till produktion, kod packad i containrar kan också köras var som helst. Alla beroenden som är kopplade till applikationen, ingår i den contaneriserade applikationen. Det gör att en containeriserad applikation är enkel att flytta mellan virtuella maskiner eller bare metall-servrar, som körs i ett lokalt datacenter eller på ett publikt moln. 

Denna höga flexibilitet gör det möjligt för utvecklare att öka sin produktivitet så pass mycket att det blir en för stor vinst för att ignorera. Men, liksom all ny IT-arkitektur, måste cloud native-applikationer fortfarande göras säkra. Container-miljöer medför en rad IT-säkerhetsfrågor som inkluderar images, containrar, hostar, runtime, registries och orkestrerings-plattformar, som alla behöver göras säkra. 

Ladda ner Container Security 101, eller fyll i formuläret så mejlar vi PDF:en till dig. 

Vill du lära dig grunderna i container-säkerhet?

Palo Alto Networks har tagit fram Container Security 101 där du kan lära dig grunderna om images, container registries, container runtime, orkestrering och operativsystem. Fyll i dina uppgifter för att ladda ner PDF.