Kubernetes och IBM Cloud Paks

Webbinarium som ger en introduktion till Kubernetes och ekosystemet kring container samt en översikt på IBM Cloud Paks.