Vi hjälper företag att hantera sina it-miljöer på ett effektivt och säkert sätt

Konsulter med expertis inom enterprise Linux och open source

Conoa erbjuder konsulttjänster, analys och utbildning med fokus på att bygga kostnadseffektiv, framtidssäker och flexibel it-infrastruktur baserad på enterprise Linux och open source. Våra konsulter hjälper kunden att bygga skalbar it-infrastruktur i traditionella datacenter och molnet.

Vi har lång erfarenhet av bland annat orkestrering, patch-hantering, automatisering, configuration management och continious integration vilket krävs för att kunna hantera riktigt stora it-miljöer på ett effektivt och säkert sätt.  Vi har kompetensen som krävs för att bygga it-infrastruktur med både supporterad enterprise open source och de lösningar, produkter och tjänster som kommer från open source-communityn.

Vi hjälper medelstora och stora företag i kortare projekt där vi gör analys av befintliga miljöer, proof of concept, utbildningar eller transformation mot nya teknologier. Vi erbjuder även resurskonsulter som leder eller deltar i det dagliga arbetet med drift och utveckling av kundens it-infrastruktur.

Enterprise Linux and Open Source Experts

”Vårt samarbete med Conoa och Docker Inc. har inneburit att vi snabbt och kostnadseffektivt har skaffat oss en modern och framtidssäkrad container-miljö byggd med de högkvalitativa verktyg som ingår i Docker Datacenter EE. Att ha Conoas experter vid vår sida i det här arbetet har bidragit till projektets framgång och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete.”

Jan Hedström, Cloud Operations manager, ASSA ABLOY Shared Technologies

”Det som gör att Conoa står ut från mängden är att deras konsulter förstår vikten av kompetensöverföring och att de tar sig tid att utbilda och lära ut. Att ha Conoa som konsultpartner gör min vardag enklare!”

Jesper Svensson, Infrastrukturansvarig, Axstores AB

Våra kompetensområden

Datacenter

Vi har lång erfarenhet av att bygga och optimera klassisk infrastruktur som bygger på Linux och andra open source-produkter. Vi använder moderna lösningar som stödjer CI/CD, DevOps, automatiserade flöden och configuration management.

Containers

Vi hjälper företag i sin transformation mot att använda moderna container-teknologier och micro services. Vi var tidigt ute med att erbjuda lösningar baserade på container-teknologi och har expertis inom bland annat Docker och OpenShift.

Molntjänster

Vi hjälper företag att sätta upp privata molnlöningar baserad på OpenStack och hybrida molnlösningar mot externa molnleverantörer. Vi erbjuder även specialistkonsulter med hög kompetens inom specifika molnlösningar såsom AWS och Azure.

Deep learning och AI

Att driva deep learning- och AI-projekt kräver en stabil, säker och effektiv infrastruktur. Trots att området är hett och nytt har Conoa erfarenhet av att bygga IT-infrastruktur som kan hantera denna typ av resurskrävande projekt.

Databaser

Större företag och organisationer kan kraftigt minska sina kostnader genom att flytta över hela eller delar datalast till en open source-databas. Många av våra konsulter har lång erfarenhet av Oracle och kan därför dels hjälpa till med förvaltning och utveckling av Oracle-databaser eller migrering till ett open source-alternativ.

OpenPOWER

OpenPOWER är den mest öppna hårdvaruplattformen på marknaden och är ett intressant alternativ till x86. OpenPOWER är redan från början designad för att hantera stora datalaster och lämpar sig väl för att köra databaser och deep learning. Vi slår oss gärna på bröstet och påstår att Conoa är Sveriges främsta experter på OpenPOWER.

Låt oss arbeta tillsammans

Vi är ett team av erfarna experter som bygger och utvecklar modern it-infrastruktur baserad på enterprise Linux och open source. Vad kan vi hjälpa er med?

KONTAKTA OSS