Docker-utbildning

Öka din kompetens inom Docker, containers och Kubernetes-teknik med Conoa. Cloud Native och container är en av de mest eftersökta kompetenserna just nu, och vår utbildning ger deltagarna kompetens som direkt kan appliceras i verkligheten!

Kurs Conoa Illustration
Kurser och utbildning.

Docker-utbildning med Conoa

Conoa erbjuder marknadsledande kurser inom  Docker. Vi erbjuder auktoriserade Kubernetes-kurser samt Cloud Native- och Docker-kurser från Mirantis.

Övriga kurser erbjuder vi företagsinternt.  

Kubernetes KTP logo i färg

Kubernetes-kurser

Conoas är utvald som Kubernetes Training Provider (KTP) och våra Kubernetes-kurser är utvecklade och auktoriserade av Cloud Native Computing Foundation och The Linux Foundation. Kurserna förbereder på bästa sätt för den officiella Kubernetes-certifieringarna CKA och CKAD.

Mirantis Training Partner

Mirantis-kurser

Conoa levererar officiell utbildning från Mirantis inom Docker, Cloud Native, Mirantis Container Cloud och Mirantis Kubernets Engine. Kursutbud och innehåll i kurserna utvecklas kontinuerligt för att täcka nya egenskaper och funktioner.

Förtagsanpassad utbildning

Förutom schemalagda, öppna utbildningar erbjuder vi dessutom företagsanpassade kurser för större grupper. Det kan handla om interna tillfällen av våra standardkurser inom Docker och Kubernetes, eller kurser som är anpassade och skräddarsydda för era specifika behov. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, eller i våra egna lokaler.

 

”Attended both a dedicated Docker course and then later a Kubernetes course with Kenneth as the teacher. Both were great courses and a great preparation for the upcoming exam!”

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »