Kurs & utbildning – Docker for Enterprise Developers

Kurs: Docker for Enterprise Developers

Kursbeskrivning

Docker for Enterprise Developers är en uppföljning till Dockers Fundamentals-kursen. Kursen riktar sig till medarbetare med roller inom utveckling och DevOps. Kursen går igenom hur man utvecklar i en containermiljö. Du får lära dig vad man bör tänka på för att containerisera och modernisera äldre applikationer, eller bygga containeriserade applikationer från grunden som är säkra, stabila, har hög tillgänglighet och driftsäkra. Vi rekommenderar starkt att gå kursen Docker Fundamentals som förberedelse.
 

Kursens längd

2 dagar

Du får lära dig att

Efter avslutad utbildning kommer kursdeltagare kunna:
  • Beskriva viktiga mönster som används i en distribuerad EE-applikation
  • Förstå hur man konfigurerar EE-applikationer för olika miljöer utan kodändringar
  • Producera och containerisera EE-applikationer som är skalbara, tillgängliga och felsäkra
  • Använda olika felsöknings- och testtekniker för containeriserade EE-applikationer

Målgrupp

Utvecklare och DevOps som arbetar i enterprise-miljöer och utvecklar affärskritiska applikationer.
Deltagare bör ha genomfört, eller ha kunskaper i nivå med det som lärs ut på kursen Docker Fundamentals. Deltagare bör ha grundläggande kunskaper i ett modernt programmeringsspråk.
 

Kursinnehåll för Docker for Enterprise Developers

Företagsanpassad utbildning

Förutom schemalagda, öppna utbildningar erbjuder vi dessutom företagsanpassade kurser för större grupper. Det kan handla om interna tillfällen av våra standardkurser inom Docker och Kubernetes, eller kurser som är anpassade och skräddarsydda för era specifika behov. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, eller i våra egna lokaler.
Läs mer och gör förfrågan »

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska