Kurs & utbildning – Docker Fundamentals

Kurs: Docker Fundamentals

Kursbeskrivning

Docker Fundamentals-kursen omfattar grundläggande begrepp och praxis för containerisering på en enskild Docker-nod. Utbildningen ger deltagarna en omfattande introduktion till orkestrering av containers och hur man skalar Docker över flera noder i ett kluster baserat på Swarm eller Kubernetes. Kursen ger de kunskaper som krävs för att delta på efterföljande officiella Docker-kurser.
 

Kursens längd

2 dagar

Du får lära dig

Efter avslutad utbildning kommer kursdeltagare kunna:
  • Analysera fördelarna med containeriserad mjukvaruutveckling och deployment
  • Använd Docker Engine-funktioner som är nödvändiga för att köra containeriserade applikationer
  • Använda Swarm- och Kubernetes-orkestrering för att deploya, underhålla och skala en distribuerad applikation

Målgrupp

Utvecklare, DevOps, operations-tekniker och arkitekter som vill få en omfattande introduktion till Docker-tekniken och få grundläggande praktisk erfarenhet av att bygga (build), distribuera (ship) och köra (run) Docker containers.
 

Kursinnehåll för Docker Fundamentals

Företagsanpassad utbildning

Förutom schemalagda, öppna utbildningar erbjuder vi dessutom företagsanpassade kurser för större grupper. Det kan handla om interna tillfällen av våra standardkurser inom Docker och Kubernetes, eller kurser som är anpassade och skräddarsydda för era specifika behov. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, eller i våra egna lokaler.
Läs mer och gör förfrågan »

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska