Kurs & utbildning – Docker Troubleshooting & Support

Docker Troubleshooting & Support

Kursbeskrivning

Kursen Docker Troubleshooting & Support är en kurs som riktar sig till dig som ska felsöka de problem som kan uppstå i er Docker Enterprise Edition-plattform. Kursen omfattar bästa praxis för att identifiera och åtgärda produktionsproblem samt åtgärda resursproblem och nätverksrelaterade problem. Vi rekommenderar starkt att gå kursen Docker Fundamentals samt Docker for Enterprise Operations som förberedelse inför denna kurs.
 

Kursens längd

2 dagar

Du får lära dig

Efter avslutad utbildning kommer kursdeltagare kunna:
  • Planera en felsökningsstrategi med hjälp av information från Docker-plattformen
  • Identifiera och lösa problem i Docker Engine, UCP och DTR
  • Identifiera och åtgärda systemresursproblem som påverkar Docker-plattformen

Målgrupp

Teknisk supportpersonal som arbetar i ett företag som använder Docker Enterprise Edition.
Deltagare bör ha genomfört, eller ha kunskaper i nivå med det som lärs ut på kursen Docker Fundamentals och Docker for Enterprise Operations.
 

Kursinnehåll för Docker Troubleshooting & Support

Företagsanpassad utbildning

Förutom schemalagda, öppna utbildningar erbjuder vi dessutom företagsanpassade kurser för större grupper. Det kan handla om interna tillfällen av våra standardkurser inom Docker och Kubernetes, eller kurser som är anpassade och skräddarsydda för era specifika behov. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, eller i våra egna lokaler.
Läs mer och gör förfrågan »

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska