Kubernetes och container Discovery Workshop

Kickstart och stöd för vägen till Kubernetes, container, Cloud Native och Hybrid Cloud. Skräddarsydd workshop på 1–2 dagar. 

Varför Discovery Workshop?

Containers och Kubernetes innebär en fundamental skillnad i hur man levererar applikationer, bygger tjänster och inför en säker, redundant och tillgänglig plattform. De unika krav och utmaningar som ställs kräver ny kunskap och förståelse för helt nya tekniker, lösningar och produkter. Conoa kan hjälpa organisationer från ingen eller låg kunskap, hela vägen till en produktionsklar plattform. 

Workshopen guidar er genom komplexiteten, lyfter vanliga problem, identifierar era prioriteringar och ger tydliga råd för just er verksamhet. Som resultat minskas risken för att tid spenderas fel, inlåsningseffekter, funktionsbegränsningar samt att vi undviker onödiga kostnader. 

Utnämningen till Kubernetes Certified Service Provider (KCSP) visar att Conoa är en betrodd och beprövad partner vid införande av Kubernetes.

Vad är en Discovery Workshop med Conoa?

 • Förberedande möte för att skräddarsy agenda, deltagare och målsättning.
 • Extern facilitator som leder workshopen på ett strukturerat sätt.
 • Introduktion till Kubernetes, container-teknologier och ekosystemet runt detta.
 • Lyfta organisationen från låg eller blandad kunskapsnivå till en gemensam förståelse.
 • Ofta infinner sig ett stadie av medvetet okunnig, vilket sätter igång nya frågeställningar och identifierar potentiella problem eller utmaningar tidigt.
 • Genom medverkan av alla berörda verksamhetsområden får ni möjligheten att enas om nuläge och målbild
 • Identifiera återvändsgränder och dyra misstag innan det sker.
 • Tydliga rekommendationer och lärdomar från några av Sveriges största projekt.
 • Leverantörsoberoende rådgivning kring val av plattform och verktyg
 • Identifiera behov av utbildning och eventuell externa konsulter

Så levereras en Discovery workshop

Vi erbjuder workshops till företag i hela norden, på den plats som passar er:

 • På plats i era lokaler
 • I våra egna lokaler i Stockholm
 • Online, via Zoom eller andra verktyg

Rekommenderade deltagare

Exakt vilka personer och funktioner som bör delta i den discovery workshop skiljer sig från kund till kund. Vi rekommenderar att man samlar personer som tar beslut om projektet och plattformen, vilket kan vara:
 • Ägare av projektet som har budgetansvar och beslutsmandat. Det kan vara en arkitekt, CIO, IT-ansvarig eller plattformsansvarig
 • Operations med full insikt i nuvarande IT-miljö inklusive compute, storage, nätverk och monitorering. Ex. operations manager eller senior infrastructure engineer.
 • Säkerhetsavdelningen med djup insikt i nuvarande säkerhetslösningar och krav.
 • Utvecklingsavdelningen. Ex. utvecklingschef, applikationsägare eller seniora utvecklare.
 • Affärssidan med ansvar för strategiska initiativ och prioritering av projekt som kan förmedla målet med dessa. 

Intresserad av workshop?

BestäLLAre

Manager, Telecom-företag

”Under två dagars workshop med Conoa kom vi längre än vi gjort på 6 månader med vår tidigare partner”

Conoas workshops

Tack vare våra erfarenheter från några av Sveriges största container-projekt kan vi erbjuda workshops anpassade efter kundens förkunskap och önskemål. Vi skräddarsyr er workshop inom bland annat Kubernetes, containerisering, infrastruktur som kod, ci/cd, automatisering och Linux.