Biobank-Sverige

Biobank Sverige

Biobank Sverige IT sökte en partner med expertis inom moderna utvecklingsmiljöer med Kubernetes och som kunde möta deras höga krav på informationssäkerhet.

Kundcase Biobank Sverige

Drift av containerplattform

Biobank Sverige IT sökte en driftpartner som kunde uppfylla deras krav på hög informationssäkerhet och samtidigt hade djup expertis inom Kubernetes.

Uppdraget för Biobank Sverige är att skapa en nationell infrastruktur för biobankerna, som ansvarar för att bevara medicinska prover. Alla regioner, medicinska fakulteter, näringsliv och patientorganisationer ingår i biobanksinfrastrukturen. Biobank Sverige IT hanterar nationella IT-utvecklingsprojekt samt förvaltning och teknisk support av egenutvecklade system som används av Biobank Sverige.

Upphandling av driftspartner

För att hitta en ny driftspartner genomfördes en upphandling. Man sökte en tjänst med starkt stöd för containermiljön och Kubernetes. Det faktum att Biobank Sverige har många olika intressenter med varierande krav påverkade också upphandlingen. Många anbud föll bort då de inte kunde tillgodose alla krav och önskemål från de 21 regionerna.

I likhet med många andra system inom vården har Biobankernas verksamhet mycket höga krav på dataskydd eftersom de arbetar med känsliga personuppgifter.

Leverans från Conoa och Proact

Lösningen för Biobank Sverige IT blev Proact Managed Container Platform, en komplett infrastrukturtjänst som levereras av Proact i samarbete med dotterbolaget Conoa. Denna plattform erbjuder en containerlösning som hanterar både produktions- och utvecklingsmiljön med Kubernetes.

Peter HedmanChef för Biobank Sverige IT
Läs mer
– Vi har valt att inte själva jobba med drift. Utvecklingsarbetet står i fokus och det är det som vi är riktigt bra på. Vi hade en snäv tidplan för migreringen, men det hela gick smidigt tack vare ett gott samarbete med Proact och Conoa.

Fördelar med Proact Managed Container Platform

Redo att påbörja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »