Konsult CI/CD

Conoa erbjuder seniora konsulter inom CI/CD för att hjälpa våra kunder förbättra processen för applikationsutveckling i integrations- och testfaserna, liksom under leverans och deployment.

CI/CD konsult Conoa illustration

Konsulter inom CI/CD från Conoa

Att bygga en ny pipeline eller optimera en existerande innebär ofta utmaningar, både tekniska och organisatoriska. Ofta finns det redan verktyg och processer man behöver ta hänsyn till, samtidigt behöver man göra en del nya val och möta krav från utvecklare, säkerhet och IT drift.

Med komplexa system kommer behov av att förstå hur de hänger ihop, vem är ansvarig för vad och hur underhåller man, uppgraderar och övervakar man miljön på ett effektivt och säkert sätt.

Conoa erbjuder en rad konsulttjänster inom CI/CD för att våra kunder ska få maximalt värde från sina CI/CD pipelines. Vår leverantörsoberoende inställning innebär att våra erfarna DevOps-konsulter ger råd och rekommendationer som verkligen möter er unika kravbild.

Granskning av pipeline

Vi kan hjälpa er att granska er befintliga CI/CD pipeline för att identifiera flaskhalsar.

Arbetet kan omfatta utvärdering av kända problem i er pipeline, workshops, förslag på förbättringar samt att skapa dokumentation och rekommendationer för områden som bör förändras.

Senior DevOps-konsult

Conoa erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa organisationer att identifiera och hantera tekniska utmaningar.

Några exempel på tjänster är automatisering av infrastruktur, configuration management, containerisering, versionshantering, bästa praxis för utveckling, manageringsverktyg, monitorering och DevSecOps.

Expert på CI/CD-verktyg

Våra konsulter har bred kompetens inom CI/CD men ibland behöver våra kunder snabb hjälp med specifika verktyg.

Några av de verktyg vi arbetar med är Jenkins, TeamCity, Bamboo, GitLab, Bitbucket och Concourse.

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Urval av kunder

CI/CD konsult Conoa illustration

CI/CD – Continuous Integration och Continuous Delivery

Continuous Integration och Continuous Delivery (CI/CD) är beprövade metoder för att organisationer ska kunna utveckla och leverera stabil programvara snabbare

CI, eller Continuous Integration innebär att utvecklingsteam integrerar sin kod med mycket hög frekvens. CD, eller Continuous Delivery innebär att säkerställa att koden hela tiden är tillräckligt bra för att manuellt kunna sättas i produktion när som helst. CD kan också betyda Continuous Deployment som i princip innebär samma sak med skillnaden att man har automatiserat processen för att få sin nya kod i produktion.

Conoa kan hjälpa er hela vägen med era CI/CD pipelines. Från design och val av verktyg, till implementation, dokumentation och överlämning.

Kontaktformulär

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.