Isovalent partner Sverige Conoa

Isovalent partner

Isovalent är företaget bakom plattformen Cilium som används för nätverk, observabilitet och säkerhet. Conoa är en de första partnerna till Isovalent.

Isovalent

Isovalent är företaget som utvecklar och driver open source projekten eBPF och Cilium, som hittar nya lösningar för nätverk och säkerhet byggda för en värld av microservices. Isovalents kärnprodukt Cilium är ett graduated-projekt hos CNCF.

Cilium används i flera av de största publika molnleverantörerna, som standard nätverksplugin för Google Cloud, AWS Anywhere och Alibaba Cloud. Produkten används även av världsledande organisationer som Capital One, Adobe och SAP.

Conoa har arbetat med Kubernetes och container-miljöer i större organisationer sedan 2015. I takt med att fler går till produktion aktualiseras frågan om hur man hanterar frågor som nätverk, insikter, spårbarhet och säkerhet.

Isovalent, Cilium och Conoa

Redan innan det formella partnerskapet med Isovalent har Conoa genomfört POC och implementerat Cilium Enterprise i en större containermiljö. Framåt ser vi att behovet av den här typen av plattformar kommer att öka, och eftersom det handlar om säkerhet finns en stor anledning att överväga enterprise-produkten och involvera en specialist på ett tidigt stadium. För att lära dig mer, se gärna vårt webbinarium om Cilium och eBPF.

Ciliums tre nyckelfunktioner för cloud native nätverk är:

Koppla samman – Cilium tillhandahåller mycket skalbara kopplingar mellan tjänster med en minimal overhead, även över kluster. Det stöder de dynamiska, flexibla och högt automatiserade flöden som krävs för moderna workloads. Det finns inga side-car proxies eller andra försvårande detaljer som man kan hitta i andra äldre lösningar.

  • Service Mesh utan side-car
  • Cluster Mesh
  • Inbyggd lastbalansering

Observera – Cilium möjliggör djupa insikter i tjänster på flödesnivå, applikationsnivå eller infrastrukturnivå utan negativ påverkan på prestanda tack vare eBPF. Team kan fullt ut instrumentera sina miljöer, och på ett säkert sätt samla in den data de behöver för felsökning eller utredning av incidenter utan att påverkar kritiska produktionsapplikationer.

Säkra – Cilium hanterar kopplingar mellan tjänster för kritiska workloads utan att kompromissa med säkerheten. Cilium stöder avancerad nätverkspolicy, transparent kryptering och integration med standardverktyg för säkerhet för validering, granskning och utredning, allt utan att sakta ner applikationers dataflöden.

  • Trafikkryptering
  • Övervakning av runtime
  • Upprätthållande av runtime

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Cilium och Isovalent

Cilium Open Source

Cilium Open Source erbjuder eBPF-baserade nätverk, observabilitet och säkerhet med hög skalbarhet och prestanda. Lösningen vänder sig till plattformsteam som driftar Kubernetes-miljöer i moln och on-prem infrastruktur.

Isovalent Cilium Enterprise

Cilium Enterprise är en härdad och supporterad distribution som adderar funktionalitet kring observerbarhet och säkerhet jämfört med open source-varianten. Det löser bland annat utmaningar kring säkra och skalbara anslutningar, regelefterlevnad och spårbarhet samt applikationsteamens felsökning och policy workflows.

Läs mer om produkterna här.

Isovalent Cilium Illustration Conoa

Redo att börja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »