Produkter, lösningar och partnerskap

Conoa återförsäljer ett brett utbud av moderna produkter, lösningar och verktyg. Vårt  fokus är på ekosystemet kring Kubernetes, cloud native och container-teknologi. Genom djup teknisk kompetens och strategiska partnerskap med ledande leverantörer håller vi oss ständigt uppdaterade.

Produkter och partnerskap Conoa Illustration
Produkter. Lösningar. Partnerskap.

Produkter för Cloud Native infrastruktur

I en ständigt föränderlig IT-värld ställs högre krav än någonsin på verksamheters IT. Utbudet av produkter och lösningar växer ständigt vilket gör det svårt för företag att välja rätt komponenter för sin IT-infrastruktur. För att framtidssäkra sina IT-miljöer krävs hög kompetens och bred kunnighet om moderna produkter och lösningar. Detta gäller inte minst för ekosystemet av produkter kring cloud native och Kubernetes där det finns hundratals lösningar att välja mellan. Se CNCF Cloud Native Interactive Landscape.

Hos Conoa säkerställer vi att kunden får lösningar och produkter som är anpassade efter företagets unika behov. Vi förespråkar en hybrid IT-infrastruktur med lösningar som effektivt knyter samman egna datacenter med molnet. Våra förslag tas fram av experter som både har djup teknisk kompetens och omfattande kunskap om de senaste lösningarna på marknaden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Helhetslösningar och nära kundsamarbeten

Förutom att Conoa förser företag med högklassiga produkter och lösningar är det också viktigt för oss att kunden får ut maximalt värde av sin investering. Vi ser därför till att alltid arbeta i nära samarbete med våra kunder. 

För att redan tidigt i samarbetet få ett helhetsgrepp om uppdraget ser vi till att medverka i alla delar av resan. Från ursprungligt behov, analys av befintliga it-miljöer och så småningom vårt lösningsförslag från en eller flera leverantörer, till slutlig implementation och kunskapsöverföring.

Enterprise open source-prenumerationer

Affärsmodellen för enterprise open source-företag bygger på prenumerationer som möjliggör för företag att både få support och stöd. Enterprise-paketeringar adderar ofta, men inte alltid, funktionalitet samtidigt som företagen behåller fördelarna som open source-lösningar innebär. 

Vad vi erbjuder: 

  • Rådgivning och förslag på kombinationer av lösningar från flera leverantörer
  • Försäljning och förnyelse av prenumerationer
  • Prenumerationsoptimering

Conoa säljer lösningar från

Övriga partnerskap

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »