KONSULT KUBERNETES

Hos Conoa hittar du några av Nordens främsta experter inom Kubernetes och Container. Bolaget är utsedda till Kubernetes Certified Service Provider (KCSP), och flera av våra konsulter innehar Kubernetes-certifieringar.

Våra konsulttjänster inom Kubernetes

Kubernetes (k8s) är en open source-plattform för orkestrering av containeriserade applikationer och tjänster som underlättar deployment av applikationer, konfigurering, skalning och managering. Projektet Kubernetes drivs av Cloud Native Computing Foundation där Conoa är medlem.

Conoa har expertkompetens inom Kubernetes och vi är certifierade både som Kubernetes Training Provider samt Kubernetes Certified Service Provider. Vi kan hjälpa er med hela eller delar av arkitekturen, implementationen och driften av er Kubernetes-plattform. Conoa har dessutom djup kunskap om ekosystemet runt Kubernetes och kompletterande lösningar inom exempelvis CI/CD, säkerhet och persistent lagring.

Open Source Kubernetes

Kubernetes är idag ett av de open source-projekt som engagerar flest utvecklare. Även om Kubernetes erbjuder exempelvis deployment, skalning, lastbalansering och monitorering så är det inte en komplett PaaS.

Om man väljer att implementera Kubernetes i dess rena open source-variant kan Conoa ge det stöd som krävs för att få en väl fungerade och säker plattform. 

plattform med support

Många företag föredrar en plattform där man kan få stöd och support med tydliga SLA:er. Oavsett om du föredrar Docker Enterprise, Rancher, OpenShift eller något av de andra ledande alternativen så kan vi hjälpa till.

Conoa hjälper ofta våra kunder att göra plattformsval baserat på deras unika krav och kunskapsnivå. Vi jobbar tätt med både Dev, Sec och Ops för att snabbt få en enad syn och målbild för hela organisationen.

Kubernetes ekosystem

Det finns ett stort och snabbt växande ekosystem kring Kubernetes som omfattar tjänster, support och verktyg.

Kravbilden för Containers ser annorlunda ut mot traditionell IT och det innebär en stor mängd nya lösningar och leverantörer som är viktiga i en produktionsmiljö.

Conoa kan hjälpa er att navigera i det nya ekosystemet och välja de bästa alternativen för er miljö.

Utbildning inom kuberbetes

Cloud Native Computing Foundation (CNCF) har utsett Conoa till Sveriges första Kubernetes Training Partner (KTP). Vi erbjuder även auktoriserad utbildning inom Docker och Docker Enterprise.

Utöver formella utbildningar kan vi även erbjuda skräddarsydda workshops och seminarier. Läs mer om våra utbildningar.

Conoas Kunder