NetApp Gold Partner

Conoa är partner till NetApp som är experter på datahantering i det hybrida molnet. Tillsammans hjälper vi våra kunder att se möjligheterna i hur deras egna data kan öppna nya affärsmöjligheter, främja innovation och optimera verksamheten.

Conoas partnerskap med NetApp

Conoa är partner till NetApp som erbjuder moderna lösningar inom datahantering. NetApps lösningar för att tillgängliggöra data oavsett om den finns i molnet eller egna datacenter är idag branschledande. En avgörande faktor för framgången är att bolaget har anpassat sig till en marknad som blir allt mer molnbaserad och agil.

NetApp är expert på hantering av data i det hybrida molnet. De erbjuder ett komplett utbud av hybrida molntjänster som förenklar hanteringen av applikationer och data, över moln och datacenter för att accelerera digitaliseringen.

Tillsammans med partners som Conoa möjliggör NetApp för globala organisationer att utnyttja potentialen i all deras data för att hitta nya vägar till kunder, främja större innovation och optimera sina verksamheter.

NetApp har ett starkt erbjudande inom traditionell storage, och har samtidigt varit tidiga med att göra omställning mot lösningar anpassad för moderna it-miljöer. 

Flash-lösningar från NetApp

Genom sin plattform där man smidigt kan föra över data från den traditionella miljön till det hybrida molnet, möjliggör NetApp att alla typer av bolag kan snabba på sin digitaliseringsresa. Effektiva flash-lösningar som innebär att datalagringen kan moderniseras med befintlig utrustning är en av anledningar till att Conoa ser NetApp som en stark spelare. Med flash minskar komplexiteten kring datalagring och prestanda i datacentret. Det möjliggör att de som ansvarar för storage kan arbeta mer strategiskt och bättre möta verksamhetens krav. 

Hantera stora datamängder med NetApp Data Fabric

Det är ingen nyhet att framgångsrika företag idag hanterar stora mängder data. Många startups bygger helt sin affär kring insamling, analys och användande av data. Traditionella bolag har mycket data vilket är en stor konkurrensfördel när den används för att utveckla nya tjänster. NetApp Data Fabric är en arkitektur och samling av verktyg som gör att man får tillgång till data oavsett om det ligger i en server on-prem eller i molnet.

NetApp ONTAP AI

NetApp ONTAP AI är en beprövad arkitektur som kombinerar NetApp Storage med kraften i GPU:er från NVIDIA. Conoa kan hjälpa er med en utvärdering om NetApp ONTAP AI är rätt lösning för era projekt inom AI, machine learning och deep learning.

Hybrid Multicloud

Publika moln är lösningen på vissa utmaningar för IT. Infrastruktur i egna datacenter är lösningen för andra. Med NetApps lösningar för hybrid cloud kan du få en få en konsekvent upplevelse över nästan alla moln, genom konvergerade publika moln, privata moln, virtuella maskiner (VM) och microservices.

Fredrik Nygren

Solutions Engineering Manager for Sweden, NetApp

Conoa är en ovärderlig partner till oss på NetApp. Tack vare Conoas djupa kompetens inom containerplattformar och artificiell intelligens har vi nu möjlighet att erbjuda våra gemensamma kunder en marknadsledande dataplattform för deras containerplattformar och för att accelerera kundernas digitala transformation.

Vilka NetApp produkter arbetar Conoa med?

Conoa har hög teknisk kompetens inom många av NetApps lösningar och vi återförsäljer merparten av produkterna inom Cloud Services, Hybrid Cloud Infrastructure och Flash Storage. Bland annat:

  • Azure NetApp Files
  • Cloud Volumes Service for AWS
  • Cloud Volumes Service for Google Cloud
  • Cloud Volumes ONTAP
  • NetApp HCI
  • ONTAP AI

Mer innehåll gällande Red Hat