Utbildning inom open source
= er bästa it-investering

Se aktuella Docker-kurser
utbildning_opensource_kenneth_1

Utbildning, kurser och workshops

Kompetensutveckling är helt avgörande för att it-miljöer som bygger på open source ska vara väl fungerande och säkra.

Conoa satsar väldigt hårt på intern kompetensutveckling för att våra konsulter ska behålla och fördjupa sin kompetens. Flera av våra medarbetare har även lång erfarenhet som utbildare och workshopledare där de delar med sig av sina kunskaper. Det är runt denna kombination av specialistkompetens och pedagogiska erfarenhet som vi bygger vår utbildningsverksamhet.

Vi har profilerat oss inom containers och erbjuder idag både Kubernetes-utbildning och Docker-utbildning. Vi erbjuder även workshops och skräddarsydda kurser inom andra områden.

Nyhet! Kubernets-utbildning

Conoa AB är Authorized Training Partner till the Linux Foundation och kan nu erbjuda kursen LFS458: Kubernetes Administration. Kursen är schemalagd och kan även erbjudas företagsinternt.

Mer info om kursen Kubernetes Administration

Auktoriserade Docker-kurser i Sverige

Conoa kan som första och enda företag i Norden erbjuda auktoriserad Docker-utbildning. Vi erbjuder såväl företagsintern utbildning som schemalagda kurser.

Mer info om våra Docker-kurser
Utbildning AI deep learning Patrik Conoa

Skräddarsydda kurser och workshops

Conoa har lång erfarenhet av att anordna skräddarsydda kurser och workshops inom open source och containerteknologier samt orkestrering. Det kan handla om workshops för att introducera eller ge överblick på ett visst teknikområde. Men det kan även vara djupt teknisk utbildning på en plattform, specifika verktyg eller lösningarna från någon av våra samarbetspartners.

Om ni behöver kompetensutveckling inom container, orkestrering eller annan andra open source-lösningar är chansen stor att vi kan hjälpa till. Vi kan en hel del själva, och för det vi inte behärskar till fullo har vi ett stort nätverk i open source-världen som mer än gärna hjälper till.

FRÅGOR OM VÅRA UTBILDNINGAR, KURSER OCH WORKSHOPS?

Kontakta oss