Allmänna villkor för utbildning och kurser

Här hittar du våra regler och policys gällande bland annat anmälan, fakturering, avbokning och ombokning av kurser.

Allmänna villkor för utbildning/kurser

Conoa AB begränsar sig till att leverera utbildningstjänster till anställda i företag, organisationer och myndigheter som får utbildningen betald av sina respektive organisationer. Avtalet gäller mellan Conoa AB och arbetsgivaren eller annan som är fakturamottagare.

FAKTURERING OCH BETALNING:

Samtliga priser anges exklusive moms. Kursen faktureras i samband med kursstart. Kursavgiften förfaller till betalning 30 dagar efter fakturering. Kursavgiften inkluderar undervisning och kursmaterial. Vid schemalagd, öppen utbildning inkluderas även lokal, kaffe och lunch. Kursavgiften inkluderar inte logi, resor eller andra kostnader som kunden har i samband med kurs. Kursavgiften inkluderar heller inte dator – deltagaren förväntas ta med egen dator till labbar och övningsuppgifter.

SCHEMALAGD, ÖPPEN UTBILDNING – ANMÄLAN, AV- OCH OMBOKNINGAR:

  • Anmälan är bindande så snart Conoa har accepterat bokningen och skickat bekräftelse via e-post på att deltagaren antagits till kursen.
  • Avbokning är kostnadsfri fram till 22 dagar före kursstart.
  • Vid av- eller ombokning 21 dagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften. Vid sjukdom eller motsvarande erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad.
  • Vi godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart. Ersättaren kan inte dra nytta av eventuella rabatter som denne inte är berättigad till.

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING – ANMÄLAN, AV- OCH OMBOKNINGAR:

  • Avbokning är kostnadsfri fram till 22 dagar före kursstart därefter debiteras beställaren 100 % av kursavgiften.
  • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Conoa alltid rätten att debitera för de kostnader som Conoa inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
  • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Conoa rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

SEMINARIUM/EVENT:

  • Vid avbokning av seminarium/event med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för en öppen utbildning.
  • Avbokning av kostnadsfritt seminarium/event skall ske 24 timmar innan start.
  • Om deltagare uteblir från kostnadsfritt seminarium/event, debiteras 500 SEK.

UTBILDNINGSGARANTI:

Vi är övertygade om att kursen kommer att motsvara dina förväntningar. Om du mot förmodan inte är nöjd kan du meddela oss detta skriftligen inom 30 dagar. En missnöjd kursdeltagare har möjlighet att inom 6 månader genomföra samma kurs eller annan kurs av motsvarande värde, eller få kursavgiften återbetald.

UPPSKJUTNA KURSER:

Det händer att vi tvingas byta kurslokal, kursdatum eller skjuta upp en kurs. Vi strävar efter att ge kunden besked om sådana händelser så tidigt som möjligt. Om kunden inte kan delta på kursen i den nya lokalen eller på de nya datumen krediterar vi 100 % av eventuell förskottsbetalad kursavgift mot en framtida kurs, eller återbetalar på begäran avgiften. Vi ansvarar dock inte för andra kostnader, t.ex. rese- och boendekostnader, eller för indirekta skador, även om vi fått kännedom om dessa.

CONOA AB – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTBILDNING OCH KURSER 2019-06-26