Sysdig Business partner

Sysdig erbjuder en enhetlig lösning för att övervaka och säkra containrar över hela programvarans livscykel. Conoa kan hjälpa er med lösningsförslag, prenumerationer och implementation.

Conoas partnerskap med Sysdig

Conoa är partner med Sysdig som erbjuder en enhetlig lösning för att övervaka och säkra containrar över hela programvarans livscykel, och hjälper er att tillhandahålla en säker containerbaserad microservicesplattform. Sysdig ger dig kontroll över, och påskyndar övergången till cloud native-teknologier genom att ge djupa insikter i den dagliga datahanteringen och säkerhetsarbetet.

Sysdig Platform

Sysdig Platform möjliggör helhetsinsikter om beteendet hos (moln) infrastruktur, container hostar och applikationer som körs i dessa containrar. Med denna stora mängd data blir det enkelt att avgöra vilken aktivitet som anses vara normal för dina applikationer, och få varningar när detta beteende avviker. Detta gäller incidenter vad gäller både säkerhet samt prestanda och tillgänglighet. 

Sysdig Monitor

Med hjälp av open source-verktygen Sysdig och Inspect är Sysdig Monitor en enterprise-klassad plattform för övervakning av containrar. Plattformen övervakar händelser på kärnnivå för att felsöka applikationsprestanda och säkerhetsproblem. Sedan visualiseras detta i ett användarvänligt gränssnitt för snabb analys, korrelation, begränsning och enkelt hitta potentiella prestanda ”hot spots”.

Sysdig integrerar med Kubernetes, OpenShift, Mesos och Docker Enterprise samt flertalet molnleverantörer för att kartlägga tjänster med metadata om hela stacken.

Sysdig kombinerar detaljerad ”container telemetry”, omfattande Kubernetes- och Docker-monitorering och enterpriseklassad Prometheus-monitorering, vilket ger bättre insikt om applikationer, larm och felsökning. Monitor använder endast en enda avläsningspunkt per host, vilket förenklar införandet av en effektiv containermonitorering för hela stacken. 

Sysdig Secure

Secure är Sysdigs säkerhetsprodukt som är baserad på open source-projektet Falco. Det för samman container image scanning, compliance, skydd av run-time och forensics för att identifiera sårbarheter, hot, uppfylla myndighetskrav och granskning (audit) över microservices. Sysdig Secure använder ”trace-driven” insamling av systemanrop, processer, containrar, anslutningar och filsystem, så att du kan dyka djupare in i informationen för att få bättre insikter.

Sysdig Secure hanterar container-säkerhet över hela livscykeln, från hantering av sårbarheter i images till konfigurationer i compliance-syften och kontroll av applikationer som körs. 

Martin Larsson

Sales Manager Mid Market Nordic, Red Hat

Red Hat värdesätter samarbetet med Conoa högt. Viktiga grundstenar för vårt framgångsrika samarbete är Conoas långa erfarenhet och höga kompetens av Red Hats plattform. Bolagens goda kommunikation och relation med varandra är också en framgångsfaktor vi vill lyfta fram. Resultatet genererar kvalitativa leveranser som våra kunder värderar högt.

Vilka sysdig produkter arbetar Conoa med?

Sysdig arbetar enligt en Open Core-modell vilket innebär att kärnan i deras verktyg är open source och att de erbjuder kommersiella versioner med enterprise-funktionalitet och support. För Sysdig betyder detta att verktygen Sysdig, Inspect och Falco är deras öppna kärna som förlitar sig på andra open source-verktyg, som Prometheus. Kring dessa bygger Sysdig ett antal kommersiella lösningar. 

  • Sysdig Platform
  • Sysdig Secure
  • Sysdig Monitor

Mer innehåll gällande Sysdig