Sysdig Logo

Sysdig partner

Sysdig erbjuder en enhetlig lösning för att övervaka och säkra containrar över hela programvarans livscykel. Conoa kan hjälpa er med lösningsförslag, prenumerationer och implementation.

Sysdig partnerskap

Conoa är partner med Sysdig som erbjuder en enhetlig lösning för att övervaka och säkra containrar över hela programvarans livscykel, och hjälper er att tillhandahålla en säker containerbaserad microservicesplattform. Sysdig ger dig kontroll över, och påskyndar övergången till cloud native-teknologier genom att ge djupa insikter i den dagliga datahanteringen och säkerhetsarbetet.

Open Core-modellen som används innebär att kärnan i deras verktyg är open source och att de erbjuder kommersiella versioner med enterprise-funktionalitet och support. Det innebär att verktygen Sysdig, Inspect och Falco är deras öppna kärna som förlitar sig på andra open source-verktyg, såsom Prometheus. Kring dessa erbjuds ett antal kommersiella lösningar. 

Sysdigs produkter

Secure DevOps Platform

Sysdig Secure DevOps Platform erbjuder lösningar för att på ett säkert sätt köra containrar, Kubernetes och molntjänster. Med Sysdig kan du säkra er build pipeline, upptäcka och svara på runtime-hot, kontinuerligt validera compliance samt övervaka och felsöka molninfrastruktur och tjänster. Sysdig är en SaaS-plattform byggd på en öppen källkod.

Monitor

Sysdig Monitor en enterprise-klassad plattform för övervakning av containrar. Plattformen övervakar händelser på kärnnivå för att felsöka applikationsprestanda och säkerhetsproblem. Sedan visualiseras detta i ett användarvänligt gränssnitt för snabb analys, korrelation, begränsning och enkelt hitta potentiella prestanda ”hot spots”.

Sysdig integrerar med Kubernetes, OpenShift, Mesos och Docker Enterprise samt flertalet molnleverantörer för att kartlägga tjänster med metadata om hela stacken.

Sysdig kombinerar detaljerad ”container telemetry”, omfattande Kubernetes- och Docker-monitorering och enterpriseklassad Prometheus-monitorering, vilket ger bättre insikt om applikationer, larm och felsökning. Monitor använder endast en enda avläsningspunkt per host, vilket förenklar införandet av en effektiv containermonitorering för hela stacken. 

Sysdig Secure

Secure är baserad på open source-projektet Falco. Det för samman container image scanning, compliance, skydd av run-time och forensics för att identifiera sårbarheter, hot, uppfylla myndighetskrav och granskning (audit) över microservices. Secure använder ”trace-driven” insamling av systemanrop, processer, containrar, anslutningar och filsystem, så att du kan dyka djupare in i informationen för att få bättre insikter.

Secure hanterar container-säkerhet över hela livscykeln, från hantering av sårbarheter i images till konfigurationer i compliance-syften och kontroll av applikationer som körs. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Sysdig produkter vi kan hjälpa er med

Secure DevOps Platform

Secure

Monitor

Vad säger Hashicorp Om Conoa

Mark MasonSenior Director Partners, EMEA, HashiCorp
Läs mer
With its dedication in delivering modern IT infrastructure solutions, Conoa is an ideal partner for HashiCorp in Sweden. Conoa is an experienced and skilled partner that can support organizations in their digital transformation and adoption of the cloud operating model.

With Conoa's expertise around Cloud Native, Kubernetes and Container Technology, we are confident in the results we can jointly deliver to customers leveraging the HashiCorp suite of products.

Redo att börja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »