Konsult Infrastructure as Code & automatisering

Conoa erbjuder stöd via specialistkonsulter och rådgivning kring verktyg lämpade för IaC och automatisering av just er miljö.

Infrastructure as Code och automatisering konsult Conoa Illustration

Konsulter inom Infrastructure as Code och automatisering

Infrastructure as Code (IaC) kan enkelt utryckt beskrivas som ett arbetsflöde där en användare kan starta en applikation utan någon kunskap om den underliggande infrastrukturen. Alla steg som behöver göras för att starta en server, få nätverk och lagring, ligger fördefinierat i en konfigurationsfil. Fördelarna kan vara många, ökad utvecklingstakt med snabbare driftsättning, bättre säkerhet och färre manuella misstag.

Conoas konsulter inom IaC och automatisering kan säkerställa en miljö som är byggd med de senaste verktygen, anpassad för era unika krav. Vår djupa kompetens och erfarenhet hjälper våra kunder att realisera fördelarna med IaC, framförallt i större eller mer komplexa miljöer. Conoa kan med fördel stödja från start med arkitektur och design, implementation, utbildning och överlämning.

Arkitektur och design

Våra lösningsarkitekter har lång erfarenhet från IT-branschen vilket är helt avgörande för att bygga en väl fungerade infrastruktur som fungerar både on-prem och i privata och publika moln.

Conoa rekommenderar att man bygger infrastruktur och plattformar med standardverktyg, som fungerar oavsett underliggande infrastruktur.

Senior DevOps-konsult

DevOps är så mycket mer än utveckling och drift av servrar. Det är viktigt att få till ett bra automatiserat flöde för att undvika att få flaskhalsar i DevOps-kedjan.

Conoas konsulter är experter på att se till att infrastrukturen stämmer överens med utvecklarnas behov och ser till att samspelet fungerar bra mellan de som skriver infrastrukturkoden och de som skriver applikationskoden.

Expert på verktyg

Våra konsulter har bred kompetens inom Infrastructure as Code och automatisering.

Några av de verktyg vi har djupare kompetens och erfarenhet av är Ansible, Terraform, AWS CloudFormation, Chef, Puppet. SaltStack, Vagrant, Pulumi och AWS cdk.

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Urval av kunder

Infrastructure as Code och automatisering konsult Conoa Illustration

Infrastructure as Code

Med Infrastructure as Code har man en IT miljö som används genom konfigurationsfiler. Att starta en applikation kräver ingen insyn eller kunskap om din infrastruktur som nätverk, server eller lagring. En utvecklare eller applikationsägare kan testa och starta applikationer i produktion på egen hand genom dessa konfigurationsfiler.

Med Infrastructure as Code kan man alltså abstrahera bort underliggande infrastruktur, minska tiden för driftsättning, minimera manuella misstag, versionshantera och spåra vem som gjort vad och samtidigt minska sina kostnader.

Utmaningen med IaC är samma som med all infrastruktur – det kräver planering. Noggrann utvärdering av vilka verktyg man ska använda är avgörande och dåligt konfigurerad kod kan skapa problem i framtiden. Bra dokumentation och att man följer fastställda rutiner är andra viktiga aspekter.

Conoa kan hjälpa er hela vägen med Infrastructure as Code och automatisering. Från design och val av verktyg, till implementation, dokumentation och överlämning.

Kontaktformulär

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »