Palo Alto Networks 2020 Logo

Palo Alto Networks Innovator Partner

Conoa är partner och återförsäljare för Palo Alto Networks som är en ledande leverantör av lösningar och produkter inom IT-säkerhet. Conoa fokuserar på Prisma Cloud, en produkt som löser utmaningar kring säkerhet i hybrid cloud- och container-miljöer.

Palo Alto Networks partners

Conoa är samarbetspartner till Palo Alto Networks som är en ledande aktör inom it-säkerhet.Vårt partnerskap omfattar återförsäljning av produkter samt konsulttjänster kring ett urval av deras lösningar. Samarbetet inleddes i samband med Palo Alto Networks uppköp av Twistlock, som erbjuder en ledande lösning för containersäkerhet. I samband med uppköpet integrerades Twistlock som en del i Prisma Cloud. Prisma Cloud är den produkt i Palo Alto Networks produktportfölj som Conoa primärt arbetar med. 

Vad gör Prisma Cloud?

Prisma Cloud skyddar cloud native applikationer, data, nätverk, compute, storage, användare och PaaS-tjänster över molnplattformar. Lösningen spårar dynamiskt resurser när de deployas och korrelerar data som tillhandahålls genom molntjänster för att ge information kring säkerhet och efterlevnad av regelverk för applikationer och last som finns i molnet.

Prisma Cloud använder maskininlärning för att lära sig beteende hos användare, last och applikationer, för att förhindra avancerade hot. Det integreras även i utvecklarna miljöer och verktyg för att hantera och åtgärda sårbarheter. Det är en heltäckande produkt som löser många utmaningar kring säkerhet i moderna it-miljöer. 

Vem drar nytta av Prisma Cloud?

Prisma Cloud är för organisationer som bygger cloud native-applikationer som vill efterleva regelverk kring säkerhet, och ligga steget före vad gäller säkerhetshot mot molntjänster. Prisma Cloud vänder sig även till organisationer som nu gör sig redo för att ta steget ut i molnet, eftersom stödet även omfattar on-prem miljöer.

Applikationer säkras genom att skydda data, last, nätverk, användare och cloud application services konsekvent över multi- och hybrid cloud under hela applikationslivscykeln. Målet för Prisma Cloud är att skydda alla resurser genom hela livscykeln, över samtliga moln.

Produkten vänder sig till flera roller inom en organisation. It-chefer kan få en översikt av risker, och kan minska kostnader genom att konsolidera molnsäkerhet till en plattform. DevOps får en API-driven plattform för att skydda molnresurser over hela livscykeln, som kan integreras med existerande verktyg. SecOps kan automatiskt prioritera larm och lösa kritiska säkerhetsproblem, och säkerställa efterlevnad av organisationens säkerhetskrav. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Palo Alto Networks produkter vi kan hjälpa er med

Prisma Cloud Enterprise Edition

SaaS

PRISMA CLOUD Compute Edition

Self-hosted

Vad säger Palo Alto Networks Om Conoa

Åsa EdnerSverigechef, Palo Alto Networks
Läs mer
Conoa har mer eller mindre unik erfarenhet av att bygga container-plattformar för stora svenska verksamheter. Tillsammans med oss på Palo Alto Networks och den omfattande molnsäkerhetsplattform vi tagit fram, säkerställer Conoa att dessa moderna, hybrida plattformar levererar fullständig säkerhet genom hela utvecklingscykeln och kan med stor framgång hjälpa kunder att bygga molnbaserade applikationer som går hand i hand med säkerhetskraven.

Redo att börja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Conoa & Proact Privacy Policy.

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »