IBM Silver Business Partner

Conoa har ett långvarigt och nära samarbete med IBM där vi fokuserar på Cloud, Cloud Paks, Power Systems och Storage. Vi kan hjälpa er från  behovsanalys till lösningsförslag, offert och implementation.

Conoas partnerskap med IBM

Conoa är IBM Silver Business Partner och vi arbetar med en stor del av IBM:s produktutbud. Vi har en mångårigt samarbete kring IBM Power, OpenPOWER och storage och på senare tid även kring cloud och IBM Cloud Paks.

Conoa kan hjälpa IBM Power kunder att:

  • Förvalta och utveckla befintliga miljöer
  • Kostnadsoptimera och maximera investeringen i Power
  • Introducera Open Source lösningar på Power
  • Bygga hybrida molnlösningar
  • Integrera Container-lösningar med/på Power
  • Bygga Deep Learning miljöer med Nvidia och IBM Power

OpenPOWER

Med OpenPOWER kan man bygga marknadens enda öppna hårdvaruplattform för Open Source lösningar. Kostnaden för OpenPOWER system ligger i linje med en x86 server men har ett antal tekniska fördelar. Dessa visar sig i högre prestanda på krävande laster. Conoa kan hjälpa er utvärdera om Power eller x86 är rätt lösning för er Linux-last.

Storage

Conoa jobbar med hela IBM:s storage utbud och har djupare kompetens inom Spectrum Virtualize samt Spectrum Scale.

IBM Cloud PAKS

IBM Cloud Paks är enterprise-klassad containeriserad mjukvara som ger kunderna möjlighet flytta affärskritiska applikationer till valfritt moln på ett snabbare och säkrare sätt.

IBM Cloud Paks innehåller containeriserad IBM middleware och gemensamma mjukvarutjänster för utveckling och managering, ovanpå ett gemensamt integrationslager. Cloud Paks kan köras där Red Hat OpenShift kan köras och är optimerade gällande produktivitet och prestanda för Red Hat OpenShift på IBM Cloud.

Eftersom Conoa även är partner med Red Hat, och har djup speciallistkompetens inom container, Kuberenets är vi en naturlig partner att vända sig till när det gäller IBM Cloud Paks och Red Hat OpenShift.

Kristoffer Pettersson

Sales Leader Power Systems Nordics, IBM

Vi på IBM har valt att satsa på OpenPower för att öka ekosystemet kring IBMs processorarkitektur. Vi har därför valt att samarbeta med Conoa som har stor erfarenhet av att arbeta med affärskritiska lösningar baserade på Enterprise Open Source där OpenPower är en viktig komponent.

Vilka IBM produkter arbetar Conoa med?

Conoa har teknisk specialistkompetens inom de många av IBM:s produkter och lösningar. Conoa arbetar bland annat med:

  • IBM Power
  • Spectrum Scale
  • Spectrum Virtualize
  • IBM CLOUD PAKS​

Mer innehåll gällande IBM