workshop

Tack vare våra erfarenheter från några av Sveriges största container-projekt kan vi erbjuda workshops anpassade efter kundens förkunskap och önskemål. . Vi skräddarsyr workshops inom bland annat Kubernetes, containerisering, infrastruktur som kod, ci/cd, automatisering och Linux. 

Företagsanpassad workshop

När er verksamhet står inför en större utmaning, när ni vill att lösningar förankras i hela organisationen och att beslut tas genom att olika funktioner bidar med sina respektive perspektiv, då kan en workshop vara en bra metod.

En workshop kan vara en möjlighet till insikter och handlingsplaner när den görs på rätt sätt. Tillsamman säkerställer vi:

 • Tydligt syfte och mål
 • Rätt deltagare
 • Workshopledare med relevant erfarenhet och kompetens
 • Körschema och deltagarnas aktiviteter 
 • Dokumentation
 • Nästa steg, eller som vi hellre kallar det, från ord till handling

Exempel

Vi erbjuder workshops som anpassas efter kundens förkunskap och önskemål. Exempel på workshops vi har genomfört: 

 • Introduktion till Kubernetes, cloud native och container för management 
 • Introduktion till Kubernetes, cloud native och container för dev och ops 
 • Kubernetes och Container Discovery workshop
 • Service Mess eller Service Mesh
 • Hands-on containerization workshop
 • From code to production workshop
 • Ansible automation workshop
 • Containerization and application onboarding
 • Ansible automation workshop
 • Terraform & Kubernetes

här erbuder vi workshops

Vi erbjuder workshops till företag i hela norden, på den plats som passar er:

 • På plats i era lokaler
 • I våra egna lokaler i Stockholm
 • Online, via Zoom eller andra verktyg
 

Intresserad av workshop?

BestäLLAre

Manager, Telecom-företag

”Under två dagars workshop med Conoa kom vi längre än vi gjort på 6 månader med vår tidigare partner”

Kubernetes och Container Discovery Workshop

Detta är vår mest populära workshop som vanligtvis genomför under 2 dagar med representanter från både affärssidan och olika IT-funktioner. Det är en kickstart och stöd för vägen till Kubernetes, container, Cloud Native och Hybrid Cloud.