Linux Foundation Silver Member

Conoa är Silver Member i the Linux Foundation som är en stiftelse inriktad på att bygga hållbara ekosystem kring open source-projekt för att påskynda teknikutveckling och användandet av ny teknologi. Vi är även Authorized Training Partner (ATP).

Linux Foundation medlem

Conoa är Silver Member i the Linux Foundation vilket innebär att vi är en del av en community som samarbetar och kraftsamlar för en framtid där öppen teknik finns i fokus. Läs mer om vilka som är medlemmar här.

Som Authorized Training Partner (ATP) är Conoa del av det nätverk av open source-specialister som tillhandahåller kurser från the Linux Foundation. Att vara ATP innebär att vi erbjuder utbildning med originaldokumentation som är framtagen och kvalitetssäkrad av stiftelsen.

 

Linux Foundation – utbildningar och certifieringar

Alla utbildningar, kurser och certifieringar har tagits fram av ett globalt nätverk med experter och genom analyser av vilka färdigheter som krävs av IT-proffs idag och i framtiden. 

Deltagare på kurserna representerar de bästa av de bästa och kan uppvisa djupgående teknisk kunskap långt utöver det genomsnittliga IT-proffset. Certifieringar från the Linux Foundation är respekterade och mycket eftertraktade. Conoa erbjuder Kubernetes-certifieringarna CKA, CKAD och CKS.

Som Authorized Training Partner kan Conoa erbjuda schemalagd och företagsanpassad Kubernetes-utbildning.

Redo att påbörja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!