Linux Foundation Silver Member

Conoa är Silver Member i the Linux Foundation som är en stiftelse inriktad på att bygga hållbara ekosystem kring open source-projekt för att påskynda teknikutveckling och användandet av ny teknologi. Vi är även Authorized Training Partner (ATP).

Linux Foundation medlem

Conoa är Silver Member i the Linux Foundation vilket innebär att vi är en del av en community som samarbetar och kraftsamlar för en framtid där öppen teknik finns i fokus. Läs mer om vilka som är medlemmar här.

Som Authorized Training Partner (ATP) är Conoa del av det nätverk av open source-specialister som tillhandahåller kurser från the Linux Foundation. Att vara ATP innebär att vi erbjuder utbildning med originaldokumentation som är framtagen och kvalitetssäkrad av stiftelsen.

 

Utbildningar och certifieringar

Alla utbildningar, kurser och certifieringar har tagits fram av ett globalt nätverk med experter och genom analyser av vilka färdigheter som krävs av IT-proffs idag och i framtiden. 

Deltagare på kurserna representerar de bästa av de bästa och kan uppvisa djupgående teknisk kunskap långt utöver det genomsnittliga IT-proffset. Certifieringar från the Linux Foundation är respekterade och mycket eftertraktade. Conoa erbjuder Kubernetes-certifieringarna CKA, CKAD och CKS.

Som Authorized Training Partner kan Conoa erbjuda schemalagd och företagsanpassad Kubernetes-utbildning.

Redo att påbörja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!