AFA Försäkring

När AFA Försäkring moderniserar sin IT från grunden kan utvecklingsarbetet snabbas upp dramatiskt. Genom att flytta verksamhetssystemen till en containerbaserad plattform blir det möjligt att nå målet. 

Kundcase AFA Försäkring

Från en månad till en timme

 AFA Försäkring ägs av parterna på den svenska arbetsmarknaden. Uppdraget är att administrera den arbetsskadeförsäkring som bestäms i kollektivavtal. Över fyra miljoner människor omfattas av AFA-försäkringarna som ger ekonomiskt stöd vid arbetsoförmåga. 

AFA har egna datacenter och driver även systemutvecklingen i egen regi. De befintliga verksamhetssystemen har utvecklats över många år och organisationen har idag ett 70-tal utvecklare. 

Leverans från Conoa

  • Containerplattform – arkitektur och införande
  • Stöd vid on-boarding av applikationer
  • Utbildningar för AFA:s ledning, drift och utveckling
  • Rancher – verktyg för containerhantering
  • Hashicorp Vault – säkerhetsverktyg
Patrik GrönlundChef för IT-infrastruktur och drift, AFA Försäkring
Läs mer
– Det är ett stort skifte vi genomför. Conoa har från början varit superviktiga för att vi ska kunna sätta i gång förändringsarbetet och de är fortfarande väldigt viktig del av den här resan”

Utmaning

AFA Försäkring såg ett stort behov av en modernare plattform för sina verksamhetssystem. Därför antogs en ny strategi med målet att skapa en tjänstebaserad IT-arkitektur.


Lösning

AFA Försäkring skapar en containerbaserad plattform och styr över systemutvecklingen dit. Resultatet blir ett snabbfotat utvecklingsarbete där förändringar som tidigare tagit en månad i stället kan göras på en timme. Plattformen skapar även förutsättningar för en smidig övergång till en hybridmiljö där egen IT-drift och molntjänster kan blandas fritt.

Redo att påbörja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »