CN100: Docker Containerization Essentials

Kurs Conoa Illustration

Teknikområde

Docker / Cloud Native

Typ

Kurs

Längd

1 dag

Kursnivå

Grund

Kurspris

7 995 SEK

Schemalagda kurser

Företagsintern utbildning

Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, online, eller i våra egna lokaler. 

Läs mer och gör förfrågan »

Dela kurs

Kursbeskrivning

Under kursen CN100: Docker Containerization Essentials lär du dig att bygga och hantera enskilda containrar med Docker Engine. Kursen omfattar bästa praxis för design, deployment och granskning av container images, och ger en introduktion till nätverk och storage för container på en singel-nod.

Denna kurs lägger fokus på best practice och är utformad för att möjliggöra snabbt och framgångsrikt införande utifrån grundkoncepten inom containerisering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till deltagare med följande:

 • Intresse: Börja bygga containrar av hög kvalitet för nya eller befintliga applikationer
 • Roller: Passar för de flesta som arbetar inom IT

Du får lära dig

 • Förstå fördelar med och implementera containerisering
 • Bygga, hantera och granska containrar
 • Best practice för container image design
 • Single-host container-nätverk
 • Provisionering av extern storage

Detaljer

 • Containerization motivations and implementation
  • Usecases
  • Comparison to virtual machines
 • Creating, managing and auditing containers
  • Container implementation from the Linux kernel
  • Container lifecycle details
  • Core container creation, auditing and management CLI
 • Best practices in container image design
  • Layered filesystem implementation and performance implications
  • Creating images with Dockerfiles
  • Optimising image builds with multi-stage builds and image design best practices
 • Single-host container networking
  • Docker native networking model
  • Software defined networks for containers
  • Docker-native single-host service discovery and routing
 • Provisioning external storage
  • Docker volume creation and management
  • Best practices and usecases for container-external storage.

Bekant med bash shell:

 • Navigering och hantering av filsystem
 • Kommandoradsredigerare som vim eller nano
 • Vanliga verktyg som curl, wget och ping
 • Bärbar dator med WiFi-anslutning
 • Deltagarna bör ha den senaste versionen av Chrome eller Firefox, och registrera ett kostnadsfritt konto på strigo.io.

Utbildningsväg Docker