Rancher-specialist – Konsult och återförsäljare för Rancher

Rancher Labs Platinum Partner

Conoa är specialister inom Kubernetes och container, och har arbetat med Rancher under flera år. April 2020 tecknade vi ett formellt partnerskap med Rancher Labs som en av fem Platinum Partners i Europa. Genom partnerskapet kan Conoa återförsälja Ranchers samtliga produkter och lösningar.
Rancher Labs är bolaget som genom prenumerationer ger support på Rancher, RKE, RIO och K3S.
Rancher har snabbt blivit ett föredraget val av Kubernetes management Platform. Produkten levererar Kubernetes-as-a-Service, oavsett underliggande infrastruktur.

Vad är Rancher

Rancher erbjuder en komplett programvarustack för team som inför containers. Rancher stödjer de utmaningar inom drift och säkerhet som kommer med managering av flera Kubernetes-kluster i olika typ av infrastruktur. Det ger även DevOps-team integrerade verktyg för att köra containeriserad last.

Rancher Labs produkter

  • Rancher: Rancher 2.x är en manageringsplattform för Kubernetes. Rancher är byggt ovanpå Kubernetes och inkluderar en upstream version av Kubernetes hyperkube distribution.
    Rancher 2 använder Docker som underliggande container runtime och använder Kubernetes för att orksterera containrar över flera noder.
  • RKE: Rancher Kubernetes Engine (RKE) är en CNFC-certifierad distribution av Kubernetes som helt och hållet körs i Docker-containrar. RKE levereras med ett CLI-verktyg (som också kallas RKE) som används för installation av distributionen.
  • RIO: Rio är en application deployment engine för Kubernetes som gör det snabbare och enklare att bygga, testa, distribuera, skala och versionshantera stateless applikationer i alla Kubernetes-kluster, både on-prem och i molnet.
  • K3S: K3s är en lättviktig, fullt kompatibel Kubernetes distribution vars primära användningsområde är för IoT och edge computing.


Konsulttjänster

Conoas konsulter har specialistkunskap inom Rancher och vi kan hjälpa er med utveckling av både befintliga miljöer och uppsättning av nya plattformar.

Prenumerationer

Conoa har lång erfarenhet av att arbeta med prenumerationer inom enterprise open source. Vi erbjuder allt från från analys av befintliga miljöer till lösningsförslag, och optimering av befintliga och nya prenumerationer.
Vill du veta mer om Conoas konsulttjänster?
Conoa erbjuder ett brett utbud produkter och lösningar inom infrastruktur.
Vill du veta mer om Conoas konsulttjänster?
Conoa erbjuder ett brett utbud produkter och lösningar inom infrastruktur.

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska