Rancher-Platinum-Partner

Rancher Labs Platinum Partner

Som Rancher Partner kan Conoa hjälpa organisationer att  deploya, hantera och driva på utvecklingen av Kubernetes-kluster, oavsett underliggande infrastruktur.

Conoas partnerskap med Rancher labs

Conoa är specialister inom Kubernetes och container, och har arbetat med Rancher under flera år. April 2020 tecknade vi ett formellt partnerskap med Rancher Labs som en av fem Platinum Partners i Europa. Genom partnerskapet kan Conoa återförsälja Ranchers samtliga produkter och lösningar.

Rancher Labs är bolaget som genom prenumerationer ger support på Rancher, RKE, Longhorn och K3S. Rancher har snabbt blivit ett föredraget val av Kubernetes management Platform. Produkten levererar Kubernetes-as-a-Service, oavsett underliggande infrastruktur. 

Vad är Rancher?

Rancher erbjuder en komplett programvarustack för team som inför containers. Rancher stödjer de utmaningar inom drift och säkerhet som kommer med managering av flera Kubernetes-kluster i olika typ av infrastruktur. Det ger även DevOps-team integrerade verktyg för att köra containeriserad last.

Rancher Labs produkter

  • Rancher: Rancher 2.x är en manageringsplattform för Kubernetes. Rancher är byggt ovanpå Kubernetes och inkluderar en upstream version av Kubernetes hyperkube distribution. 
    Rancher 2 använder Docker som underliggande container runtime och använder Kubernetes för att orksterera containrar över flera noder.
  • RKE: Rancher Kubernetes Engine (RKE) är en CNFC-certifierad distribution av Kubernetes som helt och hållet körs i Docker-containrar. RKE levereras med ett CLI-verktyg (som också kallas RKE) som används för installation av distributionen.
  • Longhorn: Longhorn är ett officiellt CNCF-projekt för persistent block storage i din Kubernetes-miljö
  • K3s: K3s är en lättviktig, fullt kompatibel Kubernetes distribution vars primära användningsområde är för IoT och Edge Computing.

Peter Dalziel

EMEA Director of Partners & Alliances, Rancher Labs

Conoa is something of a model partner for Rancher – their philosophy of being at the forefront of container technologies means they were one of the first to understand the value that Rancher brings to market. The combination of our technology and the highly impressive skill sets across the full stack within Conoa means that customers can benefit from the agility, cost effectiveness and a reduced time to market that containers enable.

Vilka Rancher Labs produkter arbetar Conoa med?

Conoa har högsta tekniska specialistkompetens inom Rancher, och vi arbetar även med Rancher Labs övriga produkter: 

  • Rancher
  • RKE
  • Longhorn
  • K3s

Mer innehåll gällande rancher