Rancher-Platinum-Partner

Rancher Labs Platinum Partner

Som Rancher Partner kan Conoa hjälpa organisationer att  deploya, hantera och driva på utvecklingen av Kubernetes-kluster, oavsett underliggande infrastruktur.

Conoas partnerskap med Rancher Labs

Conoa är specialister inom Kubernetes och container, och har arbetat med Rancher under flera år. April 2020 tecknade vi ett formellt partnerskap med Rancher Labs som en av fem Platinum Partners i Europa. Genom partnerskapet kan Conoa återförsälja samtliga produkter och lösningar.

Rancher Labs är bolaget som genom prenumerationer ger support på Rancher, RKE, Longhorn och K3S. Det har snabbt blivit ett föredraget val av Kubernetes management platform. Produkten levererar Kubernetes-as-a-Service, oavsett underliggande infrastruktur.

Rancher erbjuder en komplett programvarustack för team som inför containers, vilket stödjer de utmaningar inom drift och säkerhet som kommer med managering av flera Kubernetes-kluster i olika typ av infrastruktur. Det ger även DevOps-team integrerade verktyg för att köra containeriserad last.

Rancher Labs produkter

  • Rancher 2.x är en manageringsplattform för Kubernetes. Det är byggt ovanpå Kubernetes och inkluderar en upstream version av Kubernetes hyperkube distribution.
    Rancher 2 använder Docker som underliggande container runtime och använder Kubernetes för att orksterera containrar över flera noder.
  • Rancher Kubernetes Engine (RKE) är en CNFC-certifierad distribution av Kubernetes som helt och hållet körs i Docker-containrar. RKE levereras med ett CLI-verktyg (som också kallas RKE) som används för installation av distributionen.
  • Longhorn är ett officiellt CNCF-projekt för persistent block storage i din Kubernetes-miljö
  • K3s är en lättviktig, fullt kompatibel Kubernetes distribution vars primära användningsområde är för IoT och Edge Computing.
Rancher-Launch-Graphic
Diego Villaman Sales Conoa

Diego Villaman är Head of Sales på Conoa och en av våra säljspecialister på produkter och lösningar. 

Vill du diskutera produkter med Conoa?

produkter vi kan hjälpa er med

rancher-logo-stacked-color
logo-k3s
rke-logo-horizontal
logo-longhorn

Vad säger rancher och SuSE Om Conoa

Peter DalzielPartnership Director, SUSE
Läs mer
Conoa is something of a model partner for us – their philosophy of being at the forefront of container technologies means they were one of the first to understand the value that our products brings to market. The combination of our technology and the highly impressive skill sets across the full stack within Conoa means that customers can benefit from the agility, cost effectiveness and a reduced time to market that containers enable.

Redo att börja samarbetet med Conoa?

Vill du stärka er verksamhet genom att modernisera er IT-infrastruktur? Våra experter hjälper dig att utveckla en arbetsstrategi och implementera en lösning på enterprise-nivå!