LFD459: Kubernetes for App Developers

Kurs Conoa Illustration

Teknikområde

Kubernetes

Typ

Kurs

Längd

3 dagar

Kursnivå

Medel

Kurspris

29 995 SEK

Kommande kurser

Företagsintern utbildning

Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, online, eller i våra egna lokaler. 

Läs mer och gör förfrågan »

Dela kurs

Sammanfattning

Under kursen LFD459: Kubernetes for App Developers får du lära dig att containerisera, hosta, deploya och konfigurera en applikation i ett kluster med flera noder. Kursen är en utmärkt förberedelse för att skriva certifieringen Certified Kubernetes Application Developer (CKAD).

Översikt

Med utgångspunkt från ett enkelt Python-script får du under kursen lära dig att definiera applikationens resurser och använder ”core funktionalitet” för att bygga, monitorera och felsöka skalbara applikationer i Kubernetes. Genom att arbeta med plugins för nätverk, säkerhet och cloud storage får du uppleva många av de funktioner som behövs för att deploya en applikation i produktionsmiljö.

Målgrupp/FÖRKUNSKAPSKRAV

Den här kursen vänder sig till erfarna applikationsutvecklare som behöver containerisera, hosta, deploya och konfigurera applikation i ett kluster med flera noder.

För att få ut så mycket som möjligt av den här kursen bör du ha grundläggande kompetens av Linux kommandorad och redigering av filer, samt vara bekväm med att använda ett programmeringsspråk såsom Python, Node.js eller Go. Förståelse för koncept och arkitektur för Cloud Native-applikationer är till hjälp under denna kurs.

Certifiering

Ämnen och områden som tas upp under kursen är direkt kopplade till de kunskapsområden som testas av Cloud Native Computing Foundation vid certifieringen Certified Kubernetes Application Developer (CKAD). Certifieringstestet görs online kan beställas i samband med anmälan till kursen, eller separat vid ett senare tillfälle. Priset är 4000 SEK (exkl. moms). Läs mer om CKAD här.

Innehåll i kursen LFD459: Kubernetes for App Developers

Introduction

 • Objectives
 • Who You Are
 • The Linux Foundation
 • Linux Foundation Training
 • Certification Programs and Digital Badging
 • Preparing Your System
 • Course Registration
 • Labs

Kubernetes Architecture

 • What Is Kubernetes?
 • Components of Kubernetes
 • Challenges
 • The Borg Heritage
 • Kubernetes Architecture
 • Terminology
 • Master Node
 • Minion (Worker) Nodes
 • Pods
 • Services
 • Controllers
 • Single IP per Pod
 • Networking Setup
 • CNI Network Configuration File
 • Pod-to-Pod Communication
 • Cloud Native Computing Foundation
 • Resource Recommendations
 • Labs

Build

 • Container Options
 • Containerizing an Application
 • Creating the Dockerfile
 • Hosting a Local Repository
 • Creating a Deployment
 • Running Commands in a Container
 • Multi-Container Pod
 • readinessProbe
 • livenessProbe
 • Testing
 • Labs

Design

 • Traditional Applications: Considerations
 • Decoupled Resources
 • Transience
 • Flexible Framework
 • Managing Resource Usage
 • Multi-Container Pods
 • Sidecar Container
 • Adapter Container
 • Ambassador
 • Points to Ponder
 • Jobs
 • Labs

Deployment Configuration

 • Volumes Overview
 • Introducing Volumes
 • Volume Spec
 • Volume Types
 • Shared Volume Example
 • Persistent Volumes and Claims
 • Persistent Volume
 • Persistent Volume Claim
 • Dynamic Provisioning
 • Secrets
 • Using Secrets via Environment Variables
 • Mounting Secrets as Volumes
 • Portable Data with ConfigMaps
 • Using ConfigMaps
 • Deployment Configuration Status
 • Scaling and Rolling Updates
 • Deployment Rollbacks
 • Labs

Security

 • Security Overview
 • Accessing the API
 • Authentication
 • Authorization
 • ABAC
 • RBAC
 • RBAC Process Overview
 • Admission Controller
 • Security Contexts
 • Pod Security Policies
 • Network Security Policies
 • Network Security Policy Example
 • Default Policy Example
 • Labs

Exposing Applications

 • Service Types
 • Services Diagram
 • Service Update Pattern
 • Accessing an Application with a Service
 • Service without a Selector
 • ClusterIP
 • NodePort
 • LoadBalancer
 • ExternalName
 • Ingress Resource
 • Ingress Controller
 • Service Mesh
 • Labs

Troubleshooting

 • Troubleshooting Overview
 • Basic Troubleshooting Steps
 • Ongoing (Constant) Change
 • Basic Troubleshooting Flow: Pods
 • Basic Troubleshooting Flow: Node and Security
 • Basic Troubleshooting Flow: Agents
 • Monitoring
 • Logging Tools
 • Monitoring Applications
 • System and Agent Logs
 • Conformance Testing
 • More Resource
 • Labs

Closing and Evaluation Survey

 • Evaluation Survey

Andra Kubernetes-kurser

LFs458

LFS458: Kubernetes Administration

Kurs | 4 dagar | Nivå: Medel

"On Friday I passed the Certified Kubernetes Administrator exam! Many thanks to Kenneth Albinsson and Conoa for a great course preparing for this!"

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »