LFD459: Kubernetes for App Developers

Kurs Conoa Illustration

Teknikområde

Kubernetes

Typ

Kurs

Längd

3 dagar

Kursnivå

Medel

Kurspris

25 995 SEK

Kommande kurser

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Företagsintern utbildning

Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, online, eller i våra egna lokaler. 

Läs mer och gör förfrågan »

Dela kurs

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Översikt

Denna kurs är utformad för att vara neutral/oberoende, vilket betyder att deltagarna kommer att kunna tillämpa sin kunskap oavsett leverantör/distribution/version av Kubernetes.

Ämnen som ingår i kursen är bland annat:

 • Containerisera och deploya ett nytt Python-script
 • Konfigurera deployment med ConfigMaps, Secrets och SecurityContexts
 • Förstå multi-container pod design
 • Konfigurera pod hälsocheckar
 • Uppdatering och roll back av en applikation
 • Implementera tjänster och nätverkspolicys
 • Använd Persistent Volume Claims för ditt persistenta data och eller state

Målgrupp/FÖRKUNSKAPSKRAV

Utvecklare som vill lära sig att containerisera, hosta, deploya och konfigurera en applikation i ett kluster med flera noder. 

För att få ut så mycket som möjligt av den här kursen bör du ha grundläggande kompetens av Linux kommandorad och redigering av filer, samt vara bekväm med att använda ett programmeringsspråk såsom Python, Node.js eller Go. Förståelse för koncept och arkitektur för Cloud Native-applikationer är till hjälp under denna kurs (vilket bland annat lärs ut under den kostnadsfria MOOC-kursen Introduction to Kubernetes)

Certifiering

Ämnen och områden som tas upp under kursen är direkt kopplade till de kunskapsområden som testas av Cloud Native Computing Foundation vid certifieringen Certified Kubernetes Application Developer (CKAD). Certifieringstestet görs online kan beställas i samband med anmälan till kursen, eller separat vid ett senare tillfälle. Priset är 3000 SEK (exkl. moms).

Du får lära dig

Under kursen lär du dig att containerisera, hosta, deploya och konfigurera en applikation i ett kluster med flera noder. Med utgångspunkt från ett enkelt Python-script definierar du applikationens resurser och använder ”core funktionalitet” för att bygga, monitorera och felsöka skalbara applikationer i Kubernetes. Genom att arbeta med plugins för nätverk, säkerhet och molnlagring får du uppleva många av de funktioner som behövs för att deploya en applikation i produktionsmiljö.

DETALJERAD KURSBESKRIVNING

Introduction

 • Objectives
 • Who You Are
 • The Linux Foundation
 • Linux Foundation Training
 • Certification Programs and Digital Badging
 • Preparing Your System
 • Course Registration
 • Labs

Kubernetes Architecture

 • What Is Kubernetes?
 • Components of Kubernetes
 • Challenges
 • The Borg Heritage
 • Kubernetes Architecture
 • Terminology
 • Master Node
 • Minion (Worker) Nodes
 • Pods
 • Services
 • Controllers
 • Single IP per Pod
 • Networking Setup
 • CNI Network Configuration File
 • Pod-to-Pod Communication
 • Cloud Native Computing Foundation
 • Resource Recommendations
 • Labs

Build

 • Container Options
 • Containerizing an Application
 • Creating the Dockerfile
 • Hosting a Local Repository
 • Creating a Deployment
 • Running Commands in a Container
 • Multi-Container Pod
 • readinessProbe
 • livenessProbe
 • Testing
 • Labs

Design

 • Traditional Applications: Considerations
 • Decoupled Resources
 • Transience
 • Flexible Framework
 • Managing Resource Usage
 • Multi-Container Pods
 • Sidecar Container
 • Adapter Container
 • Ambassador
 • Points to Ponder
 • Jobs
 • Labs

Deployment Configuration

 • Volumes Overview
 • Introducing Volumes
 • Volume Spec
 • Volume Types
 • Shared Volume Example
 • Persistent Volumes and Claims
 • Persistent Volume
 • Persistent Volume Claim
 • Dynamic Provisioning
 • Secrets
 • Using Secrets via Environment Variables
 • Mounting Secrets as Volumes
 • Portable Data with ConfigMaps
 • Using ConfigMaps
 • Deployment Configuration Status
 • Scaling and Rolling Updates
 • Deployment Rollbacks
 • Labs

Security

 • Security Overview
 • Accessing the API
 • Authentication
 • Authorization
 • ABAC
 • RBAC
 • RBAC Process Overview
 • Admission Controller
 • Security Contexts
 • Pod Security Policies
 • Network Security Policies
 • Network Security Policy Example
 • Default Policy Example
 • Labs

Exposing Applications

 • Service Types
 • Services Diagram
 • Service Update Pattern
 • Accessing an Application with a Service
 • Service without a Selector
 • ClusterIP
 • NodePort
 • LoadBalancer
 • ExternalName
 • Ingress Resource
 • Ingress Controller
 • Service Mesh
 • Labs

Troubleshooting

 • Troubleshooting Overview
 • Basic Troubleshooting Steps
 • Ongoing (Constant) Change
 • Basic Troubleshooting Flow: Pods
 • Basic Troubleshooting Flow: Node and Security
 • Basic Troubleshooting Flow: Agents
 • Monitoring
 • Logging Tools
 • Monitoring Applications
 • System and Agent Logs
 • Conformance Testing
 • More Resource
 • Labs

Closing and Evaluation Survey

 • Evaluation Survey

Andra Kubernetes-kurser

LFD459

LFS458: Kubernetes Administration

Kurs | 4 dagar | Nivå: Medel

"On Friday I passed the Certified Kubernetes Administrator exam! Many thanks to Kenneth Albinsson and Conoa for a great course preparing for this!"

Lars Hasselrot, Cloud Architect Tacton Systems