LFS458: Kubernetes Administration

Kurs Conoa Illustration

Teknikområde

Kubernetes

Typ

Kurs

Längd

4 dagar

Kursnivå

Medel

Kurspris

29 995 SEK

Kommande kurser

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Företagsintern utbildning

Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, online, eller i våra egna lokaler. 

Läs mer och gör förfrågan »

Dela kurs

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Översikt

Denna introduktionskurs till Kubernetes fokuserar inte på verktyg från en specifik leverantör. Många kurser är knutna till en leverantör. Vi använder kubeadm för att deploya klustret och fokuserar på verktyg som fungerar på valfritt Kubernetes-kluster. 

Ämnen som ingår i kursen är bland annat:

 • Installation av ett Kubernetes-kluster med flera noder med hjälp av kubeadm, och hur man skalar ett kluster
 • Välja och implementera kluster-nätverk
 • Olika metoder för livscykelhantering, inklusive skalning, uppdateringar och roll-backs
 • Konfigurera säkerhet både för klustret och containers
 • Hantering av storage för containers
 • Lär dig övervakning, loggning och felsökning av containers och kluster
 • Konfigurera schemaläggning och regler för container deployments
 • Använd Helm och Charts för att automatisera deployment av applikation
 • Förstå Federation för feltolerans och hög tillgänglighet

Målgrupp/FÖRKUNSKAPSKRAV

Tekniker och arkitekter som arbetar i ett företag som utvecklar affärskritiska applikationer. 
Deltagare bör ha en förståelse för Linux-administration och vara vana vid att avvända kommandogränssnittet. Vana vid att redigera filer med en command-line text editor.

Certifiering

Ämnen och områden som tas upp under kursen är direkt kopplade till de kunskapsområden som testas av Cloud Native Computing Foundation vid certifieringen Certified Kubernetes Administrator (CKA). Certifieringstestet görs online kan beställas i samband med anmälan till kursen, eller separat vid ett senare tillfälle. Priset är 3000 SEK (exkl. moms).

Du får lära dig

Under den här kursen lär du dig att installera och konfigurera ett Kubernetes-kluster av produktionsklass, från nätverkskonfiguration till uppgraderingar för att göra implementeringar tillgängliga via tjänster. Kursen omfattar även de löpande arbetsuppgifterna som behövs för administration av Kubernetes.

DETALJERAD KURSBESKRIVNING

Introduktion

 • Linux Foundation
 • Utbildning med Linux Foundation
 • Certifieringar från Linux Foundation
 • Övningar, lösningar och tillgängligt material
 • Detaljer om distribution
 • Labbar

 

Grunderna i Kubernetes

 • Definiera Kubernetes
 • Kluster-struktur
 • Projektstyrning och CNCF
 • Labbar

 

Installation och konfiguration

 • Komma igång med Kubernetes
 • Minikube
 • kubeadm
 • Fler installationsverktyg
 • Labbar

 

Kubernetes arkitektur

 • Kubernetes arkitektur
 • Nätverk
 • Andra kluster-system
 • Labbar

 

API och Access

 • API Access
 • Arbeta med en enkel pod
 • kubectl och API
 • Swagger och OpenAPI
 • Labbar

 

API-objekt

 • API-objekt
 • v1-gruppen
 • API-resurser
 • RBAC API:er
 • Labbar

Hantera State med deployments

 • Översikt deployment
 • Hantera deployment state
 • Deployments och Replica Sets
 • DaemonSets
 • Lables
 • Labbar

 

Tjänster

 • Översikt
 • Åtkomst till tjänster
 • DNS
 • Labbar

 

Volymer och data

 • Översikt volymer
 • Volymer
 • Persistenta volymer
 • Skicka data till Pods
 • ConfigMaps
 • Labbar

 

Ingress

 • Översikt
 • Ingress Controller
 • Ingress Rules
 • Labbar

 

Schemaläggning

 • Översikt
 • Inställningar för schemaläggning
 • Policies
 • Affinity Rules
 • Taints och tolerans
 • Labbar

 

Loggning och felsökning

 • Översikt
 • Flöde för felsökning
 • Monitorering
 • Loggning
 • Felsökning av resurser
 • Labbar

Anpassad definition av resurser

 • Översikt
 • Anpassad definition av resurser
 • Aggregerade API:er
 • Labbar

 

Kubernetes Federation

 • Översikt
 • Federated Resources
 • Labbar

 

Helm

 • Översikt
 • Helm
 • Använda Helm
 • Labbar

 

Säkerhet

 • Översikt
 • Åtkomst till API
 • Autentisering och auktorisering
 • Admission Controller
 • Pod-policys
 • Nätverkspolicys
 • Labbar

Andra Kubernetes-kurser

LFD459

LFD459: Kubernetes for App Developers

Kurs | 3 dagar | Nivå: Medel

"On Friday I passed the Certified Kubernetes Administrator exam! Many thanks to Kenneth Albinsson and Conoa for a great course preparing for this!"

Lars Hasselrot, Cloud Architect Tacton Systems