LFS458: Kubernetes Administration

Kurs Conoa Illustration

Teknikområde

Kubernetes

Typ

Kurs

Längd

4 dagar

Kursnivå

Medel

Kurspris

34 995 SEK

Kommande kurser

Företagsintern utbildning

Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, online, eller i våra egna lokaler. 

Läs mer och gör förfrågan »

Dela kurs

Kubernetes Administration

Kursen LFS458: Kubernetes Administration omfattar vanliga koncept/begrepp som används när man bygger och administrerar ett Kubernetes-kluster i produktion med hjälp av leverantörsoberoende verktyg. Vi bygger ett kluster, sätter nätverkskonfigurationen, skalar klustret, deployar applikationer och konfigurerar lagring, säkerhet och andra objekt som är nödvändiga för typisk användning.

Denna kurs omfattar många av de färdigheter som krävs för att administrera Kubernetes i en produktionsmiljö och är en utmärkt förberedelse för att skriva certifieringen Certified Kubernetes Administrator (CKA).

Conoa är utvald till Kubernetes Training Partners (KTP) av CNCF. Läs mer här.

Översikt Kubernetes Administration

Under den här kursen lär du dig att installera och konfigurera ett Kubernetes-kluster av produktionsklass, från nätverkskonfiguration till uppgraderingar för att göra applikationer tillgängliga via tjänster. Kursen omfattar även de löpande arbetsuppgifterna som behövs för administration av Kubernetes.

Ämnen som ingår i kursen är bland annat:

 • Installation av ett Kubernetes-kluster med flera noder med hjälp av kubeadm, och hur man skalar ett kluster
 • Välja och implementera kluster-nätverk
 • Olika metoder för livscykelhantering, inklusive skalning, uppdateringar och roll-backs
 • Konfigurera säkerhet både för klustret och containers
 • Hantering av storage för containers
 • Lär dig övervakning, loggning och felsökning av containers och kluster
 • Konfigurera schemaläggning och regler för container deployments
 • Använd Helm och Charts för att automatisera deployment av applikation
 • Förstå Federation för feltolerans och hög tillgänglighet

Målgrupp och förkunskapskrav

Den här kursen är perfekt för dem som vill hantera en containeriserad applikationsinfrastruktur. Detta inkluderar de som arbetar som administratör, devops, SRE och lösningsarkitekt idag, liksom de som vill starta en karriär inom cloud och Kubernetes.

Deltagare bör ha en god förståelse för Linux-administration och vara vana vid att använda kommandogränssnittet. Vana vid att redigera filer med en command-line text editor.

Certifiering

Ämnen och områden som tas upp under kursen är direkt kopplade till de kunskapsområden som testas av Cloud Native Computing Foundation vid certifieringen Certified Kubernetes Administrator (CKA). Certifieringstestet kan beställas i samband med anmälan till kursen, eller separat vid ett senare tillfälle. Priset är 4000 SEK (exkl. moms). Läs mer om CKA här.

Detaljerad kursbeskrivning Kubernetes Administration

Introduktion Kubernetes Administration

 • Linux Foundation
 • Utbildning med Linux Foundation
 • Certifieringar från Linux Foundation
 • Digital Bagde från Linux Foundation
 • Övningar, lösningar och tillgängligt material
 • Detaljer om distribution
 • Labbar

Grunderna i Kubernetes

 • Definiera Kubernetes
 • Kluster-struktur
 • Anpassning
 • Projektstyrning och CNCF
 • Labbar

Installation och konfiguration

 • Komma igång med Kubernetes
 • Minikube
 • kubeadm
 • Fler installationsverktyg
 • Labbar

Kubernetes arkitektur

 • Kubernetes arkitektur
 • Nätverk
 • Andra kluster-system
 • Labbar

API och Access

 • API Access
 • Annotations
 • Arbeta med en enkel pod
 • kubectl och API
 • Swagger och OpenAPI
 • Labbar

API-objekt

 • API-objekt
 • v1-gruppen
 • API-resurser
 • RBAC API:er
 • Labbar

Hantera State med deployments

 • Översikt deployment
 • Hantera deployment state
 • Deployments och Replica Sets
 • DaemonSets
 • Labels
 • Labbar

Volymer och data

 • Översikt volymer
 • Volymer
 • Persistenta volymer
 • Rook
 • Skicka data till Pods
 • ConfigMaps
 • Labbar

Tjänster

 • Översikt
 • Åtkomst till tjänster
 • DNS
 • Labbar

Helm

 • Översikt
 • Helm
 • Använda Helm
 • Labbar

Ingress

 • Översikt
 • Ingress Controller
 • Ingress Rules
 • Service Mesh
 • Labbar

Schemaläggning

 • Översikt
 • Inställningar för schemaläggning
 • Policies
 • Affinity Rules
 • Taints och tolerans
 • Labbar

Loggning och felsökning

 • Översikt
 • Flöde för felsökning
 • Grundläggande startsekvens
 • Monitorering
 • Plugins
 • Loggning
 • Felsökning av resurser
 • Labbar

Anpassad definition av resurser

 • Översikt
 • Anpassad definition av resurser
 • Aggregerade API:er
 • Labbar

Säkerhet

 • Översikt
 • Åtkomst till API
 • Autentisering och auktorisering
 • Admission Controller
 • Pod-policys
 • Nätverkspolicys
 • Labbar

Hög tillgänglighet

 • Översikt
 • Stackad databas
 • Extern databas
 • Labbar

Andra Kubernetes-kurser

LFD459

LFD459: Kubernetes for App Developers

Kurs | 3 dagar | Nivå: Medel

"On Friday I passed the Certified Kubernetes Administrator exam! Many thanks to Kenneth Albinsson and Conoa for a great course preparing for this!"

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »