LFS458: Kubernetes Administration - Conoa

LFS458: Kubernetes Administration

Kursbeskrivning

Denna introduktionskurs till Kubernetes fokuserar inte på verktyg från en specifik leverantör. Många kurser är knutna till en leverantör. Vi använder kubeadm för att deploya klustret och fokuserar på verktyg som fungerar på valfritt Kubernetes-kluster.
Ämnen som ingår i kursen är bland annat:
  • Installation av ett Kubernetes-kluster med flera noder med hjälp av kubeadm, och hur man skalar ett kluster
  • Välja och implementera kluster-nätverk
  • Olika metoder för livscykelhantering, inklusive skalning, uppdateringar och roll-backs
  • Konfigurera säkerhet både för klustret och containers
  • Hantering av storage för containers
  • Lär dig övervakning, loggning och felsökning av containers och kluster
  • Konfigurera schemaläggning och regler för container deployments
  • Använd Helm och Charts för att automatisera deployment av applikation
  • Förstå Federation för feltolerans och hög tillgänglighet

Certifiering

Ämnen och områden som tas upp under kursen är direkt kopplade till de kunskapsområden som testas av Cloud Native Computing Foundation vid certifieringen Certified Kubernetes Application Developer (CKAD). Certifieringstestet görs online kan beställas i samband med anmälan till kursen, eller separat vid ett senare tillfälle. Priset är 3000 SEK (exkl. moms).
 

Kursens längd

4 dagar

Du får lära dig

Under den här kursen lär du dig att installera och konfigurera ett Kubernetes-kluster av produktionsklass, från nätverkskonfiguration till uppgraderingar för att göra implementeringar tillgängliga via tjänster. Kursen omfattar även de löpande arbetsuppgifterna som behövs för administration av Kubernetes.

Målgrupp

Tekniker och arkitekter som arbetar i ett företag som utvecklar affärskritiska applikationer.
Deltagare bör ha en förståelse för Linux-administration och vara vana vid att avvända kommandogränssnittet. Vana vid att redigera filer med en command-line text editor.
 

Detaljerat kursinnehåll för LFS458: Kubernetes Administration

Företagsanpassad utbildning

Förutom schemalagda, öppna utbildningar erbjuder vi dessutom företagsanpassade kurser för större grupper. Det kan handla om interna tillfällen av våra standardkurser inom Docker och Kubernetes, eller kurser som är anpassade och skräddarsydda för era specifika behov. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, eller i våra egna lokaler.
Läs mer och gör förfrågan »

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska