LFS458: Kubernetes Administration

Längd

4 dagar

Kursbeskrivning

Denna introduktionskurs till Kubernetes fokuserar inte på verktyg från en specifik leverantör. Många kurser är knutna till en leverantör. Vi använder kubeadm för att deploya klustret och fokuserar på verktyg som fungerar på valfritt Kubernetes-kluster. Ämnen som ingår i kursen är bland annat:
 • Installation av ett Kubernetes-kluster med flera noder med hjälp av kubeadm, och hur man skalar ett kluster
 • Välja och implementera kluster-nätverk
 • Olika metoder för livscykelhantering, inklusive skalning, uppdateringar och roll-backs
 • Konfigurera säkerhet både för klustret och containers
 • Hantering av storage för containers
 • Lär dig övervakning, loggning och felsökning av containers och kluster
 • Konfigurera schemaläggning och regler för container deployments
 • Använd Helm och Charts för att automatisera deployment av applikation
 • Förstå Federation för feltolerans och hög tillgänglighet

Du får lära dig

Under den här kursen lär du dig att installera och konfigurera ett Kubernetes-kluster av produktionsklass, från nätverkskonfiguration till uppgraderingar för att göra implementeringar tillgängliga via tjänster. Kursen omfattar även de löpande arbetsuppgifterna som behövs för administration av Kubernetes.

Vem bör delta

Tekniker och arkitekter som arbetar i ett företag som utvecklar affärskritiska applikationer. Deltagare bör ha en förståelse för Linux-administration och vara vana vid att avvända kommandogränssnittet. Vana vid att redigera filer med en command-line text editor.

Kursinnehåll

Introduktion
 • Linux Foundation
 • Utbildning med Linux Foundation
 • Certifieringar från Linux Foundation
 • Övningar, lösningar och tillgängligt material
 • Detaljer om distribution
 • Labbar
Grunderna i Kubernetes
 • Definiera Kubernetes
 • Kluster-struktur
 • Projektstyrning och CNCF
 • Labbar
Installation och konfiguration
 • Komma igång med Kubernetes
 • Minikube
 • kubeadm
 • Fler installationsverktyg
 • Labbar
Kubernetes arkitektur
 • Kubernetes arkitektur
 • Nätverk
 • Andra kluster-system
 • Labbar
API och Access
 • API Access
 • Arbeta med en enkel pod
 • kubectl och API
 • Swagger och OpenAPI
 • Labbar
API-objekt
 • API-objekt
 • v1-gruppen
 • API-resurser
 • RBAC API:er
 • Labbar
Hantera State med deployments
 • Översikt deployment
 • Hantera deployment state
 • Deployments och Replica Sets
 • DaemonSets
 • Lables
 • Labbar
Tjänster
 • Översikt
 • Åtkomst till tjänster
 • DNS
 • Labbar
Volymer och data
 • Översikt volymer
 • Volymer
 • Persistenta volymer
 • Skicka data till Pods
 • ConfigMaps
 • Labbar
Ingress
 • Översikt
 • Ingress Controller
 • Ingress Rules
 • Labbar
Schemaläggning
 • Översikt
 • Inställningar för schemaläggning
 • Policies
 • Affinity Rules
 • Taints och tolerans
 • Labbar
Loggning och felsökning
 • Översikt
 • Flöde för felsökning
 • Monitorering
 • Loggning
 • Felsökning av resurser
 • Labbar
Anpassad definition av resurser
 • Översikt
 • Anpassad definition av resurser
 • Aggregerade API:er
 • Labbar
Kubernetes Federation
 • Översikt
 • Federated Resources
 • Labbar
Helm
 • Översikt
 • Helm
 • Använda Helm
 • Labbar
Säkerhet
 • Översikt
 • Åtkomst till API
 • Autentisering och auktorisering
 • Admission Controller
 • Pod-policys
 • Nätverkspolicys
 • Labbar
okt 08

LFS458: Kubernetes Administration

8 oktober - 11 oktober
Roda Utbildning
Roda Utbildning
29995kr
29995kr
BOKA
nov 12

LFS458: Kubernetes Administration

12 november - 15 november
Roda Utbildning
Roda Utbildning
29995kr
29995kr
BOKA

Företagsanpassad utbildning

Förutom schemalagda, öppna utbildningar erbjuder vi dessutom företagsanpassade kurser för större grupper. Det kan handla om interna tillfällen av våra standardkurser inom Docker och Kubernetes, eller kurser som är anpassade och skräddarsydda för era specifika behov. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar på plats hos kund i hela norden, eller i våra egna lokaler.
Läs mer och gör förfrågan »

Intresserad av konsulttjänster eller lösningar / produkter för hybrid infrastruktur?

Conoa erbjuder högklassiga konsulttjänster, utbildning och framtidssäkra lösningar. Vi hjälper företag att bygga en modern, hybrid infrastruktur med fullt fokus på open source, microservices, container och automatisering. Hur kan vi hjälpa er?
Kontakta oss
Svenska