Exponera tjänster i Kubernetes

Snacka Kubernetes Jonas Blogg Bild

Hur vi ska exponera tjänster i k8s, alternativen som finns och påverkan på DNS & certifikat var fokus för veckans Snacka Kubernetes med Conoa.

Consul by HashiCorp

Consul Hashicorp Erkan Djafer Blogg Bild

Fullt fokus på Consul i veckans Snacka Kubernetes med Conoa. Kolla in videon.

Gitops och Argo CD

Gitops och Argo Snacka Kubernetes Blogg Bild

Gitops och Argo CD stod på agendan veckans tillfälle av Snacka Kubernetes med Conoa.