Virtink

Virtink 240524 Snacka Kubernets

Virtink stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 24 maj 2024. Elias Abacioglu, konsult på Conoa delar sina erfarenheter.

Cilium Tetragon

Cilium Tetragon stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 26 april 2024. Tony Norlin delar sina erfarenheter.

Deploymentstrategier i Kubernetes

Deploymentstrategier i Kubernetes

Deploymentstrategier i Kubernetes stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 26 april 2024. Fredrik Broman delar sina erfarenheter.

Pod Security Standards

Pod Security Standards

Pod Security Standards stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 19 april 2024. Linus Östberg delar med sig av sin kunskap om PSS.

OpenShift Virtualization

OpenShift Virtualization

OpenShift Virtualization stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 12 april 2024. Johan Odell och Magnus Bengtsson från Red Hat gästar!

Cloud Native Buildpacks

Cloud Native Buildpacks

Cloud Native Buildpacks stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 1 december 2024. Mattias Söderberg bjuder på presentation och demo.

Container Scanners

Container Scanners

Container Scanners stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 17 november 2023. Linus Östberg visar hur verktygen fungerar och några begränsningar som finns.

MicroK8s

MicroK8s – Snacka Kubernetes med Conoa

MicroK8s stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 10 november 2023. Ola Gustafsson guidar oss genom vad MicroK8s är.

Containerlab

Containerlab

Containerlab stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 27 oktober 2023. Tony Norlin använder Containerlab för att skapa ett Kubernetes-kluster med Cilium som kommunicerar via BGP.

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »