HashiCorp Vault på Rancher

HashiCorp Vault SUSE Rancher blogg

Secrets Management at Scale med HashiCorp Vault på Rancher stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 25 november. Se video.

Helm och Kompose

Helm och Kompose

Helm och Kompose stod på agendan för Snacka Kubernetes 18 november. Conoas CTO Kenneth Albinsson bjuder på presentation, demo, tips och trix.

Kind – kubernetes lokalt

kind Snacka Kubernetes Mårten Cassel

Kind stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 16 september. Mårten Cassel ger en kortare intro och riktigt vass demo.

AppArmor – Säkra Kubernetes

AppArmor Snacka Kubernetes

AppArmor stod på agendan för Snacka Kubernetes med Conoa 2 september. Jonas gör en kortare introduktion följt av en matig demo och diskussion.