Mårten är Sveriges främsta specialist på Docker EE

Utveckling, support, drift och on site-tekniker. Mårten Cassel har testat allt inom it – och därför får han effektivt ihop drift och utveckling i moderna containerprojekt.

Jag har haft olika roller och därför kan jag se problem och lösningar från olika perspektiv, säger Mårten Cassel.

Han är en av Sveriges mest kunniga och erfarna tekniker inom så kallad containerteknik. När han först fick frågan om att specialisera sig mot Docker var han skeptisk men han ändrade sig när han insåg att det är en nydanande teknik som gör att utveckling och drift kommer närmare varandra och på så sätt jobbar effektivare – och har roligare på kuppen.

Containerteknik är nytt och coolt men det roligaste är ändå det sociala och kommunikationen man behöver skapa för att få ihop alla i projekten, säger han.

Conoa konsultar inom Docker och är återförsäljare av Docker EE, som är en integrerad, supporterad och certifierad container-plattform. Mårten Cassel menar att upplägget att Conoa är partner med Docker är intressant som medarbetare eftersom det innebär att han kan jobba med hela produkten på ett annat sätt än om han vore konsult på ett annat bolag.

Containerteknik är en teknisk förutsättning för continuous delivery – att man ständigt utvecklar, testar och driftssätter ny kod och programvara. En förutsättning för att det ska fungera är att man arbetar efter standardiserade processer där testning och driftssättning sker automatiserat. Därför tvingas drift- och utvecklingsavdelningen att jobba närmare varandra och framförallt driftsavdelningen måste förändra sina vanor.

Mårten Cassel sitter just nu i ett uppdrag som teknisk expert i ett stort Docker för Windows-projekt hos en av Sveriges största banker. Projektet handlar om att två av kundens största applikationer övergår till continuous delivery med hjälp av Docker EE, och man har alldeles nyligen gått i produktion.

Det roliga med det här projektet är att vi drog igång långt innan Docker for Windows officiellt släpptes. Min uppgift var att guida, skapa riktlinjer och förklara tekniken för både drift och utveckling och sen driftsätta det här sättet att jobba.

Förutom ett roligare och effektivare sätt att jobba menar Mårten Cassel att containerteknik gör att utvecklingsarbetet blir mer resultatinriktat. I stället för att driftsavdelningen tänker på hur servrarna ska vara konfigurerade och utvecklarna fokuserar på koden så är fokus på applikationen – hur man gemensamt ska se till att den fungerar optimalt.

Det blir en annan konversation och fokus, nu har man en diskussion om hur det gemensamma resultatet, det vill säga applikationen, ska bli så bra som möjligt.

Under den stora Docker-konferensen DockerCon blev Mårten Cassel först i Sverige med att kunna titulera sig Docker Certified Associate. Nästa steg för Mårten är att vara med och sjösätta MTA-programmet som är ett nytt koncept från Docker som handlar om att kunden väljer ett projekt, en applikation och på en månads tid komma igång med continuous delivery.

Med den erfarenheten jag har och riktlinjer i det relativt standardiserade MTA-programmet kan jag hjälpa kunderna att komma igång snabbt och hantera alla frågor och vanföreställningar om containers, säger Mårten Cassel.

Container – ett sätt att paketera kod

Över tid kan traditionella applikationer bli statiska och sårbara. De blir beroende av specifik och föråldrad infrastruktur som kräver underhåll och kostar pengar.

Mårten Cassel – kulturkille med tryffelhund

Ålder: 35.
Familj: Fru och tryffelhund.
Karriär: SLL:s klientportal, Enfo Zipper, HP där han jobbade med support åt Ericsson, och nu konsult hos Conoa.
Gör: Lyssnar på allt från P1 och kulturnyheterna till att läsa teknikbloggar. ”Jag är kanske för nyfiken ibland”.

Continuous delivery

Det är ett arbetssätt där man löpande driftsätter nya versioner av program. Man gör rättelser och förbättringar ofta och på ett sådant sätt att det ändrade programmet kan tas i drift direkt. Detta ska helst kunna göras utan att man avbryter användningen av programmen och förutsättningen är att systemen är anpassade för kontinuerlig leverans och att det hela sker med automatik.