Cloud Native DevOps med Kubernetes

Bygga, deploya och skala moderna applikationer i molnet

DevOps är numera ett välkänt begrepp och principerna används av IT runt om i världen för att bygga broar mellan it-drift och utvecklare. Intåget av containrar och orkestreringsplattformen Kubernetes presenterar nya möjligheter och utmaningar för IT-avdelningar oavsett vilken bransch man verkar i.

Genom vår samarbetspartner NGINX kan vi erbjuda en omfattande ebook som förklarar vad DevOps innebär i en cloud native-värld där Kubernetes används som standardplattform


Vad får jag lära mig om Kubernetes och DevOps?

  • Vad Kubernetes är, varifrån det kommer och vad det innebär för operations och utvecklare i nutid och framtid.
  • Hur containers fungerar, hur man bygger och hanterar dem, samt hur man designar cloud native-tjänster och infrastruktur.
  • Förstå skillnaden mellan att bygga och hosta egna Kubernetes-kluster jämfört med att använda managerade tjänster (managed services).
  • Funktioner, begränsningar och fördelar med kops, kubeadm och kubespray.
  • Information om managerade Kubernetes-tjänster som erbjuds av Amazon, Google och Microsoft.
  • Tips kring utveckling och deployment av Kubernetes-applikationer, konfigurering och hantering av Kubernetes-kluster, samt automatisering av molninfrastruktur och implementation med verktyg som Helm.
  • Kubernetes stöd för säkerhet, autentisering och behörigheter, inklusive Role-Based Access Control (RBAC), och bästa praxis för säkra containers och Kubernetes i produktion.
  • Hur man konfigurerar continuous integration och deployment med Kubernetes, gör backup och restore, testar kluster, hur man övervakar, spårar, loggar och summerar mätvärden, och hur man gör Kubernetes-infrastruktur skalbar, flexibel och kostnadseffektiv.

För att illustrera allt du får lära dig presentas även en enkel demo-applikation där du kan följa med alla exempel med koden från en Git repo.


Behöver du hjälp med container och Kubernetes?

Kontakta Conoa om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa att designa, implementera och utveckla era container-plattformar on-prem och i molnet.


Dela inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Håll kontakt med Conoa