Kpt – pakethantering för Kubernetes-config

kpt - pakethantering för Kubernetes-config

Kpt och pakethantering för Kubernetes-config stod på agendan under Snacka Kubernetes med Conoa 19 maj 2022. Emil delar med sig av sina erfarenheter och gör en demo av ktp. Anmäl dig här för att vara med live på nästa meetup.

Idag har vi med oss Emil Kölbeck som är Senior DevOps Engineer och Google Cloud-specialist på Conoa. Vi får en introduktion till pakethantering för Kubernetes-konfigurationer och en genomgång av hur kpt passar in tillsammans med andra verktyg som helm och kustomize i CI/CD-flöden för Kubernetes.

kpt – Snacka Kubernetes med Conoa. Emil.


Vad är kpt?

Kpt, som uttalas ”kept”, lanserades i mars 2020 och är ett projekt från Google som erbjuder:

  • Pakethantering med git
  • Bakåtkompatibel med KRM YAML i valfritt repo
  • Validering genom kubernetes OpenAPI-schema
  • Anpassningsbart med “functions”
  • “Pakethantering för kustomize, flexibla funktioner och validering”
  • Inklusive en mer avancerad kubectl apply/delete

Grundidén med kpt är att konfiguration bör hanteras som data snarare än som kod. Kpt ger en omfattande och ”opinionated” tillvägagångssätt för hantering av applikationskonfigurationer. Det kan användas för att helt ersätta era befintliga metod för konfigurationshantering. Eller så kan du använda den tillsammans med andra befintliga verktyg i ekosystemet. Du kan läsa mer om projektet här.

Dela inlägg

Senaste inläggen

Looking for information in English? Please visit our English website conoa.se/en »